Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

2.1. A közalkalmazotti jogviszony

A Kjt. (1992. évi XXXIII. törvény) 1. §-a értelmében a hatálya – amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

Ha a felek a jogviszonyukat tévesen munkaviszonynak tekintették, a téves minősítés miatt a munkaszerződés nem semmis, hanem a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben a foglalkoztató nem költségvetési szerv, annak ellenére nem tartozik a Kjt. hatálya alá, hogy a feladatai ellátásához költségvetési támogatásban részesült. (Mfv.II.10.514/1999.)

A Kjt. személyi hatálya különösen az alábbi költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki:

A Kjt hatálya nem terjed ki a helyi önkormányzat, illetve a költségvetési szerv által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakra, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló külön törvény alapján foglalkoztatott munkavállalókra (2011. évi CVI. tv., 2010. évi LXXV. tv.), akikre az Mt. szabályait kell alkalmazni. Munkaerő-kölcsönzés, vagy iskolaszövetkezeti tagság keretében közalkalmazott a munkáltató alaptevékenysége körében nem foglalkoztatható, kivéve, ha az alaptevékenység szerinti feladat más módon nem lenne ellátható.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.