Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

7.1. A kollektív szerződés természete

Az Alaptörvény XVII. cikk (2) bekezdése értelmében a munkavállalóknak, a munkaadóknak, valamint szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy egymással tárgyalást folytassanak, annak alapján kollektív szerződést kössenek.

Az Mt. 13. §-a értelmében a kollektív szerződés munkaviszonyra vonatkozó szabálynak minősül. Ebből az következik, hogy a kollektív szerződés rendelkezései normatív jellegűek, azaz – az eltérő megállapodás megengedésének hiányában – a hatálya alá tartozó munkaviszonyokban megtartásuk kötelező. E tekintetben a kollektív szerződés jogszabály jellegű, s e minőségét erősíti az Mt. azon, a korábbi szabályozáshoz képest lényeges eltérése, amelynek értelmében a munkaviszonyra vonatkozó jogszabálytól (praktikusan az Mt. meghatározott rendelkezéseitől) nem csak a munkavállaló javára, hanem a hátrányára is megengedi az eltérést.

Ugyanakkor a kollektív szerződés nem erre feljogosított szervezet (szerv) egyoldalú rendelkezésén, hanem az Mt-ben meghatározott felek megállapodásán alapul. A kollektív szerződés létrejötte szemszögéből vizsgálva tehát változatlanul megmarad a kollektív szerződés – nevében is jelzett - szerződéses jellege. Ennek legdominánsabb eleme az, hogy – szemben az ugyancsak normatív tartalmú jogszabályokkal – a kollektív szerződést kötő feleket megilleti annak felmondásának joga is.

Az Mt. nem változtat a korábbi Mt. azon megoldásán, amely több szintű kollektív szerződéses rendszert alakított ki. Ennek a kollektív szerződés hatálya szempontjából van jelentősége.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.