Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

3.1. A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony (Mt. 204-207. §)

3.1.1. A köztulajdonban álló munkáltató fogalma, a munkajogi szabályozás jellemzői

A köztulajdonban álló munkáltatókra 2009-től létezik külön szabályozás (lásd a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényt). A speciális rendelkezések célja elsősorban a közvagyon védelme, így a munkavállalót megillető különböző juttatásokra korlátozásokat ír elő. Míg tehát az Mt.-ben főszabály szerint a diszpozitivitás a jellemző, a köztulajdonban álló munkáltató esetén az eltérést nem engedő, kógens szabályozás a domináns.

Ennek egyik eleme, hogy az Mt. alapján külön törvény meghatározhat egy bérplafont a köztulajdonban álló munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállalókra [Mt. 204. § (3) bek.]. E maximális mértéknél magasabb munkabér nem fizethető ki. Az Mt. beemeli szabályai közé a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó speciális munkajogi szabályokat.

A törvény meghatározza, hogy mely munkáltatók minősülnek köztulajdonban állónak [Mt. 204. § (1) bek.], illetve kitér a többségi befolyás fogalmára is [Mt. 204. § (2) bek.].

Példa

A többségi befolyás megállapításánál a közvetett módon való rendelkezésre is tekintettel kell lenni. Például, „A” cégben „B” cégnek és egy közalapítványnak 45-45% szavazati hányada van. Ez alapján a közalapítvány többségi befolyása nem állapítható meg, így „A” cég nem lenne köztulajdonban álló munkáltató. A közalapítvány azonban „B” cégben is rendelkezik 20% szavazattal. Így a közalapítvány befolyásának mértéke „A” cégben: 45% és 0,45*0,2=0,09, ami 9%, tehát összesen 54%. Így megállapítható, hogy a közalapítvány többségi befolyással rendelkezik „A” cégben, amelyre így alkalmazni kell a köztulajdonban álló munkáltatóra vonatkozó speciális rendelkezéseket. Ha viszont a közalapítvány a köztes „B” cégben 60%-kal rendelkezne, úgy befolyásának mértéke: 45% és 1*0,2=0,2, ami 20%, tehát összesen 65%. Ilyenkor ugyanis a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok aránya 50%-nál magasabb, így azt egy egészként kell figyelembe venni. A többségi befolyás ekkor is megállapítható „A” és „B” cégben is, azaz mindkettő köztulajdonban álló munkáltatónak minősül.

Fontos

A köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó speciális rendelkezésektől tilos az eltérés [Mt. 213. § f)].

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.