Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Önellenőrző feladatok

Kérjük oldja meg az alábbi feladatokat!

1. feladat — Hivatkozhat-e a munkavállaló arra, hogy a képviselője jogkörét túllépve járt el?
1. Soha,
2. Csak akkor, ha a képviselet tartalma egyértelműen korlátozott volt.
3. Mindig.

Vissza a tartalomjegyzékhez

2. feladat — Az alaki kötöttség megsértésével tett jognyilatkozat érvénytelenségének jogkövetkezményei mikor NEM alkalmazhatók?
1. Ha a jognyilatkozat megtételétől 30 nap már eltelt.
2. Ha a törvény eltérően rendelkezik, vagy ha a felek egyező akaratából teljesedésbe ment.
3. Ha a jognyilatkozat megtételétől 6 hónap telt el.

Vissza a tartalomjegyzékhez

3. feladat — Mikor telik le az október elsejével kezdődő három hónap próbaidő, ha az utolsó napja heti pihenőnapra esik?
1. Mindenképpen december 31-én.
2. Mindenképpen január 1-jén.
3. Az általános munkarend szerinti január 2-ai munkanapon.

Vissza a tartalomjegyzékhez

4. feladat — Lehetséges-e, hogy a semmis megállapodás nem érvénytelen?
1. Nem.
2. Igen, ha a felek így állapodtak meg.
3. Igen, ha a semmiséghez a munkaviszonyra vonatkozó szabály más jogkövetkezményt fűz.

Vissza a tartalomjegyzékhez

5. feladat — Jogi kérdésben való tévedés címén megtámadható-e a megállapodás?
1. Nem.
2. Igen, ha a tévedés lényeges volt és a munkakörében eljáró jogi szakértő a feleknek együttesen adott a jogszabályok tartalmára nézve nyilvánvalóan téves tájékoztatást.
3. Igen, ha a jogi szakértő lényeges tényben megtévesztette a felet, vagy annak tévedését felismerhette.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.