Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

3.1 A munkaviszony alanyai

3.1.2. A munkáltató

Az Mt. 33. §-a a munkáltatói képességnek – azonosan a korábbi Mt-vel – egyetlen kellékét rögzíti: a jogképességet. Az a jogképes személy, aki munkaszerződéses viszonyban áll, azaz akinek javára a munkavállaló teljesíteni köteles, munkáltatónak tekintendő.

A jogképesség polgári jogi fogalom. Jogképes a természetes személy (a köznyelvben: ún. magánszemély munkáltató), a jogi személyiséggel rendelkezők, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező, ám a törvény által jogképesnek minősített személyegyesülések. Az említett (jogképes) személyek tehát munkáltatóként munkaviszonyban állhatnak (munkaszerződés alanyai lehetnek).

A jogi személyek egyes típusainak munkáltatói minőségére különös szabályok vonatkoznak (tipikusan a közszolgálatban, pl. Kjt., Kttv. alapján).

Az Mt. a munkáltatók egyes típusaira, illetve az általuk létesített munkaviszonyra XV. fejezetében maga is tartalmaz különös szabályokat (pl. a köztulajdonban álló munkáltató, az egyszerűsített foglalkoztatást végző vagy alkalmi munkavállalót foglalkoztató munkáltató). Az Mt. 195. §-a alapján többesség is lehetséges a munkáltatói pozícióban.

A munkáltató általában képviseletre szorul, azaz jogait az ő nevében és helyette más természetes személy, vagy természetes személyek csoportja (ún. testület) gyakorolja. Ez alól egyetlen kivétel lehetséges: a természetes személy munkáltató (ideértve az egyéni vállalkozói minőségű munkáltatót).

A munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult a munkáltatói jognyilatkozatok megtételére. A munkáltatói jogkör gyakorlójának személyét – a jogszabályok kereti között – maga a munkáltató jogosult meghatározni. A joggyakorlás érvénytelenségéről az Mt. 20. § tartalmaz rendelkezéseket. A munkáltatói jogkör gyakorlójának személyéről (annak változásáról) az Mt. 46. § (1) bekezdés h) pontja alapján a munkavállalót írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatás elmaradása azonban nem eredményezi a jognyilatkozat érvénytelenségét, hiszen arra az Mt. 21. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.