Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Önellenőrző feladatok

Kérjük oldja meg az alábbi feladatokat!

1. feladat — Ki lehet a gazdasági vesztegetés alanya?
1. A gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy.
2. Bárki.

Vissza a tartalomjegyzékhez

2. feladat — Melyek a vesztegetés elfogadásának minősített esetei?
1. Bűnszövetség
2. Hatáskör túllépése
3. Kötelesség megszegése
4. Jelentős érdeksérelem okozása
5. Üzletszerűség

Vissza a tartalomjegyzékhez

3. feladat — Az új Btk. külön önálló tényállásokban rögzíti a hatósági eljárás vonatkozásában az aktív, illetve passzív vesztegetést.
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

4. feladat — Az új Btk. megkülönböztet gazdasági befolyással üzérkedést, valamint hivatali befolyással üzérkedést.
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

5. feladat — Bántalmazás hivatalos eljárásban, melyik állítás helyes? A bűncselekmény akkor állapítható meg,….
1. …ha a hivatalos személy egész eljárása jogszerűtlen, beleértve a bántalmazást is.
2. …ha a hivatalos személy eljárása jogszerű, csak a bántalmazás jogszerűtlen.

Vissza a tartalomjegyzékhez

6. feladat — Több ügyben ugyanannak a személynek sérelmére elkövetett kényszervallatás…
1. …bűnhalmazat.
2. …egység.

Vissza a tartalomjegyzékhez

7. feladat — A hivatali visszaélésnek van gondatlan alakzata is.
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

8. feladat — A hivatali visszaélés és a jogellenes fogvatartás halmazata valódi.
1. Igaz.
2. A jogellenes fogvatartással nem állhat halmazatban.
3. Semmilyen hivatali bűncselekménnyel nem állhat halmazatban a hivatali visszaélés.

Vissza a tartalomjegyzékhez

9. feladat — A titkos információgyűjtés, titkos adatszerzés … engedélyhez kötött.
1. ügyészi
2. nyomozó hatósági
3. bírói
4. ORFK rendőrfőkapitányának

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.