Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Önellenőrző feladatok

Kérjük oldja meg az alábbi feladatokat!

1. feladat — A minősített adat védelméről szóló 2009.évi CLV. törvény (Matv.) szerint minősített adat: a nemzeti minősített adat és az Európa Tanács által minősített adat.
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

2. feladat — Az adat minősítéssel csak valamennyi törvényi feltétel fennállása esetén és csak a legszükségesebb ideig védhető.
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

3. feladat — A Btk. 265. §-ához kapcsolódóan válassza ki a helyes megállapításokat!
1. Rendkívül súlyos kárnak minősül és „Szigorúan titkos!” minősítési szint alkalmazása indokolt, ha az adat érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele közvetlenül és tartósan sérti vagy veszélyezteti Magyarország szuverenitását, területi integritását, törvényes rendjét, belső stabilitását. Visszafordíthatatlanul jelentős károkat okoz az ország honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, központi pénzügyi és gazdasági érdekeiben, külügyi és nemzetközi kapcsolataiban, a szövetséges tagállamokkal közös biztonsági érdekeiben.
2. Rendkívül súlyosnak minősülhet a kár akkor is, ha annak elkerülhetetlen enyhítése nagyszámú emberi élet közvetlen veszélyeztetésével, vagy az ország gazdasági helyzetének egészére hátrányosan kiható ellenintézkedésekkel érhető el.
3. Rendkívül súlyos a kár többek között, ha tartósan gyengíti az ország honvédelmi képességeit, különösen a hadműveleti tervek és fegyverrendszerek hatékonyságát, jelentősen gyengíti az ország hírszerző és elhárító képességeinek folyamatos hatékonyságát, felfedi a nemzeti rejtjeltevékenység titkosítási rendszereit, nagyszámú embert érintő közvetlen életveszéllyel jár, jelentősen veszélyezteti a nemzetközi biztonságot, előmozdítja a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek elterjedését, lényegesen veszélyezteti a nukleáris és vegyi létesítmények biztonsági rendszereit

Vissza a tartalomjegyzékhez

4. feladat — A minősített adta elolvasása megvalósítja a Btk. 265. § (1) bekezdésében szabályozott bűncselekményt.
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

5. feladat — A Btk. 267. §-ában szabályozott bűncselekmény passzív alanyaként a 38/2011. (II.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt adatkezelők jöhetnek szóba.
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

6. feladat — Nem minősül adatkezelésnek a DNS-minta rögzítése.
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

7. feladat — A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény csak szándékosan követhető el.
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

8. feladat — Mikor állapítható meg a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény minősítetett esete?
1. üzletszerű elkövetés esetén
2. bűnszövetségben történő elkövetéskor
3. ha a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz

Vissza a tartalomjegyzékhez

9. feladat — Ki minősül adatfeldolgozónak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény szerint?
1. az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelővel szerződés alapján adatok feldolgozását végzi
2. az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az adatkezelővel erre irányuló megállapodást kötött
3. az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.