Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Önellenőrző feladatok

Kérjük oldja meg az alábbi feladatokat!

1. feladat — A környezetkárosítás bűncselekményének elkövetési tárgyai a talaj, a levegő, a víz, az élővilág, valamint ezek összetevői.
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

2. feladat — A természetkárosítás elkövetési magatartásai a Btk. 242.§-ában meghatározott elkövetési tárgyak esetében a jogellenes: megszerzés, tartás, forgalmazás, az ország területére bevitel, onnan kivitel, az ország területén történő átszállítás, a kereskedés, a károsítás és a tönkretétel.
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

3. feladat — Az a személy, aki a tulajdonában lévő gerinces állatot elűzi, elhagyja vagy kiteszi, megvalósítja az állatkínzás vétségét.
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

4. feladat — Orvvadászatnak minősül vadászterületen vadászatra való jogosultság nélkül vad elejtése
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

5. feladat — Milyen bűncselekményt valósít meg az, aki gerinces állatot állatviadal céljára idomít?
1. Természetkárosítás
2. Orvvadászat
3. Tiltott állatviadal szervezése

Vissza a tartalomjegyzékhez

6. feladat — Aki az ózonréteget lebontó anyaggal visszaélést gondatlanságból követi el, vétség miatt kettő évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

7. feladat — A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekménye vonatkozásában mi minősül hulladéknak?
1. hulladék: mindaz, amit a természet védelemről szóló törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére
2. hulladék: mindaz, amit a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére
3. hulladék: mindaz, amit a hulladékgazdálkodásról szóló törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére

Vissza a tartalomjegyzékhez

8. feladat — A 250. § (1) bekezdésének b) pontja által büntetni rendelt radioaktív anyaggal visszaélés szándékosan és gondatlanul is elkövethető.
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

9. feladat — Aki az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségét elmulasztja, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
1. Igaz
2. Hamis

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.