Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Önellenőrző feladatok

Kérjük oldja meg az alábbi feladatokat!

1. feladat — Mikor nem rendelhető el a fegyelmi eljárás?
1. Ha a vétkes kötelezettségszegésről a munkáltató legalább 3 hónapja tudomással bírt.
2. Ha az igazságügyi alkalmazott vétkes kötelezettségszegése miatt büntetőeljárás indult.
3. A vétkes kötelezettségszegéstől számított 60 napon túl.

Vissza a tartalomjegyzékhez

2. feladat — Súlyosan gondatlan károkozás esetén az igazságügyi alkalmazott milyen mértékű helytállással tartozik a munkáltatója felé?
1. 3 havi illetménye erejéig.
2. A havi illetménye 50%-ának erejéig.
3. A teljes kárért felel.

Vissza a tartalomjegyzékhez

3. feladat — Milyen mértékben köteles helytállni a munkáltató az igazságügyi alkalmazottat a munkába menet gyalogosan ért károsodása esetén, ha az igazságügyi alkalmazott féktávon belül lépett az őt elgázoló gépjármű elé?
1. A munkáltató nem köteles helytállni.
2. A munkáltató a teljes kárért köteles helytállni.
3. A munkáltató csak azokért a károkért tartozik helytállni, amelyek nem vezethetők vissza a károsult kizárólagos elháríthatatlan magatartására.

Vissza a tartalomjegyzékhez

4. feladat — Mikor köteles az igazságügyi alkalmazott a munkáltatónak okozott teljes kárt megtéríteni?
1. Az igazságügyi alkalmazottnak visszaszolgáltatási kötelezettséggel elismervény ellenében átadott és azt követően általa kizárólagosan használt laptop eltűnése esetén.
2. Az igazságügyi alkalmazott súlyosan gondatlan károkozása esetén.
3. Az igazságügyi alkalmazott szándékos károkozása esetén.

Vissza a tartalomjegyzékhez

5. feladat — Megtérülhet-e az igazságügyi szerv teljes kára, ha az igazságügyi alkalmazott károkozása enyhén gondatlan?
1. Igen, ha a kár mértéke nem haladja meg az igazságügyi alkalmazott 1 havi illetményének 50%-át.
2. Nem, mert az igazságügyi alkalmazott kárfelelőssége korlátozott.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.