Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Önellenőrző feladatok

Kérjük oldja meg az alábbi feladatokat!

1. feladat — A kétéves gyermekét otthon nevelő igazságügyi alkalmazott írásban kéri részmunkaidős foglalkoztatását. A munkáltató arra hivatkozással, hogy az igazságügyi alkalmazott részmunkaidős foglalkoztatása rendkívül megnehezítené a munkaszervezést, megtagadta az igazságügyi alkalmazott kérését. Helyesen járt-e el a munkáltató?
1. nem
2. Igen, mert kivételesen indokolt esetben, ha az igazságügyi alkalmazott részmunkaidős foglalkoztatása igazoltan rendkívül terhes számára, a munkáltató megtagadhatja az igazságügyi alkalmazott kérését.

Vissza a tartalomjegyzékhez

2. feladat — Mikor kell az igazságügyi alkalmazott hozzájárulása a kinevezés módosításához?
1. A két éves határozott idejű jogviszony további 1 évvel történő meghosszabbításához.
2. A munkaköri leírás módosításához, ha az a munkaköri feladatainak lényegi módosulásával is jár.
3. A munkavégzés színvonalára tekintettel nyújtott alapilletmény-emelés visszavonása esetén.

Vissza a tartalomjegyzékhez

3. feladat — Mikor nem szükséges a kinevezés módosításához az igazságügyi alkalmazott hozzájárulása?
1. Az igazságügyi alkalmazott – illetménye és munkaköre megváltoztatása nélkül – az adott igazságügyi szerven belül egy más szervezeti egységhez való beosztásához.
2. A munkavégzés színvonalára tekintettel az igazságügyi alkalmazott alapilletményének legfeljebb 30%-kal történő emelése esetén.
3. Az igazságügyi alkalmazott vezetői megbízásához.

Vissza a tartalomjegyzékhez

4. feladat — A munkáltató az alábbi intézkedései közül melye(ke)t köteles indokolni?
1. A vezetői megbízás visszavonását.
2. A munkavégzés színvonalára tekintettel nyújtott alapilletmény-emelés visszavonását.
3. Az igazságügyi alkalmazott munkakörének módosítását.

Vissza a tartalomjegyzékhez

5. feladat — Mely állítás(ok) helyes(ek)?
1. A határozott idejű áthelyezés esetén az igazságügyi alkalmazott szolgálati jogviszonya folytonos, és csak az áthelyezés ténye az, ami határozott idejű.
2. Az igazságügyi alkalmazott áthelyezése 2 hónapot meg nem haladó időtartam esetén hozzájárulása nélkül, egyébként csak hozzájárulásával rendelhető el.
3. Az áthelyezés az igazságügyi szolgálati jogviszony megszűnésének egyik az Iasz.-ban nevesített esete.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.