Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Önellenőrző feladatok

Kérjük oldja meg az alábbi feladatokat!

1. feladat — Mely rendelkezés(ek) helytelen(ek)?
1. Kinevezem 4 év határozott időre tisztviselőnek érdemi ügyintéző munkakörbe.
2. Kinevezem határozatlan időre tisztviselőnek, érdemi ügyintéző munkakörbe 3 hónap próbaidő egyidejű kikötése mellett.
3. Kinevezem határozatlan időre tisztviselőnek, a törvényszék könyvtárába beosztott könyvtárosi munkakörbe, egyidejűleg a munkakör betöltéséhez szükséges alapfokú könyvtárosi végzettség megszerzéséhez 2 év halasztást engedélyezek.

Vissza a tartalomjegyzékhez

2. feladat — Mely állítás(ok) igaz(ak)?
1. Nem köthető ki próbaidő, ha az igazságügyi szolgálati jogviszony létesítésekor vezetői kinevezésre/megbízásra is sor került.
2. A próbaidő indokolt esetben további 3 hónappal meghosszabbítható.
3. A szolgálati jogviszonyt a próbaidő tartama alatt bármelyik fél – indokolási kötelezettség mellett – azonnali hatállyal megszüntetheti. E döntését a fél indokolni köteles.

Vissza a tartalomjegyzékhez

3. feladat — Létesíthető-e ugyanazon igazságügyi szervnél igazságügyi szolgálati jogviszony azzal a személlyel, aki az ott szolgálatot teljesítő főosztályvezetőnek a unokatestvére?
1. Igen, mert az unokatestvér nem minősül hozzátartozónak
2. Kivételesen indokolt esetben, ha a munkáltató felmentést ad az együttalkalmazás tilalma alól.
3. Csak akkor, ha az unokatestvér által betöltött munkakör folytán nem kerül a férje testvérével irányítási, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba.

Vissza a tartalomjegyzékhez

4. feladat — Lehet-e szlovák állampolgárságú személy bírósági jegyzőkönyvvezető?
1. igen
2. nem
3. Kizárólag akkor, ha megfelelő magyar nyelvismerettel rendelkezik.

Vissza a tartalomjegyzékhez

5. feladat — Lehet-e jogi képesítéshez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt álló személyt informatikus munkakörbe alkalmazni?
1. igen
2. nem

Vissza a tartalomjegyzékhez

6. feladat — Mely állítás(ok) helytelen(ek)?
1. A próbaidő kikötése a kinevezési okirat kötelező tartalmi eleme.
2. A próbaidő indokolt esetben meghosszabbítható, de a próbaidők együttes tartama így sem haladhatja meg a 3 hónapot.
3. Az igazságügyi szolgálati jogviszony a próbaidő alatt bármelyik fél – indokolási kötelezettség mellett – azonnali hatállyal megszüntetheti.

Vissza a tartalomjegyzékhez

7. feladat — Mely állítás(ok) helyes(ek)?
1. A szolgálati idő kezdő időpontja mindig valamely év január 1. napjára esik.
2. A szolgálati idő kezdő időpontja nem más, mint a kinevezés kezdő időpontja.
3. A szolgálati idő kezdő időpontja teljes egészében a felek megegyezésének függvénye.

Vissza a tartalomjegyzékhez

8. feladat — Mely időtartamok köthetőek ki jogszerűen próbaidőnek?
1. 1 hónap.
2. 3 hónap
3. 6 hónap

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.