Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Az igazságügyi szolgálati jogviszony tartalmából eredő jogok és kötelezettségek

Az igazságügyi szerv, mint munkáltató kötelezettségei az Iasz. rendelkezései alapján

Munkaköri leírás kiadásának kötelezettsége

Az (igazságügyi szerv köteles az igazságügyi alkalmazott feladatait munkaköri leírásban rögzíteni. A kinevezési okirat elválaszthatatlan melléklete a munkaköri leírás, melyet a kinevezési okirattal egyidejűleg kell a munkavállaló részére átadni.

A munkaköri leírás tartalmáról részletesen a már a második leckében foglalkoztunk.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Szabályszerű foglalkoztatás kötelezettsége

Az (igazságügyi szerv köteles az igazságügyi alkalmazottat az irányadó jogszabályok és a munkaköri leírásban foglaltak szerint foglalkoztatni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Munkavégzési feltételek biztosításának kötelezettsége

Az (igazságügyi szerv köteles az igazságügyi alkalmazott munkavégzéséhez az egészséges és biztonságos feltételeket biztosítani.

Előbbi kötelezettségnek való megfelelés érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója a bíróságokon és az OBH-ban

a)foglalkozás-egészségügyi orvosi ellátást biztosít,

b)munka- és tűzvédelmi felelőst foglalkoztat, valamint

c)a jogszabályok által kötelezően előírt segédeszközöket biztosítja.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Képzés kötelezettsége

Az (igazságügyi szerv köteles az igazságügyi alkalmazott részére biztosítani a munkaköri feladatok ellátása érdekében szükséges képzés feltételeit.

A képzés egyéni vagy csoportos formában, intézményi, fejezeti szinten kerül megszervezésre és lebonyolításra.

A munkáltató által előírt képzés egyik legáltalánosabb formája a BÜSZ oktatás.

Illetmény fizetésének és a kötelezően járó juttatások és kedvezmények biztosításának kötelezettsége

Az (igazságügyi szerv köteles az igazságügyi alkalmazott által elvégzett munkáért az Iasz.-ban foglalt illetményt megfizetni.

Az igazságügyi alkalmazott részére járó illetmény és egyéb pénzbeli juttatás kifizetése az általa meghatározott fizetési számlára (banki lakossági folyószámlára) történő átutalással, illetve ennek hiányában készpénzkifizetéssel (postai csekk) történik.

Ha a javadalmazás fizetési számlára történő átutalással kerül teljesítésre, az átutalás és annak egyszeri felvétele, továbbá ha készpénzkifizetés kézbesítéssel történik, a kézbesítés az igazságügyi alkalmazott számára többletköltséget nem okozhat.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.