Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Ide lehet írni a lecke összefoglalását.

Követelmény

Itt lehet megfogalmazni a követelményeket.

Önállóan megoldható feladatok

  • Amennyiben vannak feladatok, itt lehet megadni, felsoroláslistában, vagy Normál stílusú folyó szövegként.

Az igazságügyi szolgálati jogviszony megszűnése

Az igazságügyi szolgálati jogviszony speciális jellege a szolgálati jogviszony megszűnése során is megmutatkozik. A jogviszony megszüntetésének rendkívül kötött szabályai vannak, melyek egyértelműen rögzítik a megszüntetés lehetséges okait és módját.

A szolgálati jogviszony megszűnése, valamint annak megszüntetése nem egymásnak megfeleltethető fogalmak. A lényegi különbséget az adja, hogy a megszűnés a felek akaratától függetlenül, míg a megszüntetés a felek akaratából – egyoldalú jognyilatkozattal, vagy közös megállapodással – követezik be.

Jogviszony megszűnése és megszüntetése
Az igazságügyi szolgálati jogviszony megszűnése
megszűnés megszüntetés
Iasz. rendelkezése folytán közös megegyezéssel
külön jogszabály rendelkezése folytán (pl.: közügyektől eltiltás) felmentéssel
határozott idő lejártával igazságügyi alkalmazott lemondásával
igazságügyi alkalmazott halálával próbaidő alatt azonnali hatállyal
  áthelyezéssel
  vezetői megbízás megszűnése esetén, amikor az igazságügyi szerv nem tud más megfelelő munkakört felajánlani, vagy azt az igazságügyi alkalmazott nem fogadja el
  hivatalvesztés/elbocsátás fegyelmi büntetéssel

A szolgálati jogviszony megszűnése

Megszűnés esetében,

Esetei:

Iasz. rendelkezései alapján

A törvény rendelkezése folytán szűnik meg az igazságügyi alkalmazott jogviszonya akkor, ha

Külön jogszabály rendelkezése folytán

Közügyektől eltiltás esetén a szolgálati jogviszony az ítélet jogerőre emelkedés napján automatikusan megszűnik. Ha az (igazságügyi szerv az ítélet jogerőre emelkedéséről történt későbbi tudomásszerzés miatt tovább foglalkoztatja az igazságügyi alkalmazottat, az ítélet jogerőre emelkedését követően fennállott szolgálati jogviszony érvénytelenségére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (MK 13. számú állásfoglalás).

A foglalkozástól eltiltás nem jár automatikusan a szolgálati jogviszony megszűnésével, csak abban az esetben, ha az az igazságügyi alkalmazott által betöltött munkakör ellátásához szükséges. Ezt az igazságügyi szervnek kell megállapítania. Ilyenkor a szolgálati jogviszony a törvény erejénél fogva azt követő napon szűnik meg, hogy a kinevezés feltételének hiányát az (igazságügyi szerv megállapította.

Kinevezésben meghatározott határidő lejártával

A kinevezésben meghatározott határozott idő elteltével a szolgálati jogviszony automatikusan (külön munkáltatói rendelkezés nélkül) megszűnik.

Igazságügyi alkalmazott halálával

Igazságügyi alkalmazott csak jogképes természetes személy lehet. Az ember halálával elveszíti jogképességét, mellyel egy időben a szolgálati jogviszonya is megszűnik. Az örökösök azonban érvényesíthetik az elhunytnak a halála időpontjáig keletkezett anyagi követeléseit (pl.: illetmény, kártérítés).

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.