Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Önellenőrző feladatok

Kérjük oldja meg az alábbi feladatokat!

1. feladat — Jelölje meg a helyes válasz! Az Alaptörvény a korlátozható jogok körében az alapjogok korlátozását
1. minden alapjognál külön-külön meghatározza
2. minden alapjogra irányadó általános szabályban rögzíti
3. nem szól az alapjogok korlátozásáról
4. csak a legfontosabb alapjogok korlátozásáról rendelkezik

Vissza a tartalomjegyzékhez

2. feladat — Jelölje meg a helyes válasz!
1. az alapjogoknak a jogrendszer egészében érvényesülni kell
2. az alapjogoknak csak a büntetőjogban kell maradéktalanul érvényesülni
3. az alapjogoknak csak az Alkotmánybíróság által meghatározott jogágakban kell érvényesülni
4. az alapjogok csak a jogrendszer kereteit rajzolják ki, a jogrendszeren belül nem kell érvényesülniük

Vissza a tartalomjegyzékhez

3. feladat — Jelölje meg a helyes választ! Az Alaptörvény alapjogi fejezete
1. az Alapvető jogok és kötelezettségek címet viseli
2. az emberi jogok katalógusa címet viseli
3. a szabadságjogok címet viseli
4. a szabadság és felelősség címet viseli

Vissza a tartalomjegyzékhez

4. feladat — Jelölje meg a helyes válasz! A szükségességi/arányossági teszt azt jelenti, hogy
1. alapjogot csak más alapjog vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében korlátozható, a korlátozás az elérni kívánt célhoz képest arányban kell, hogy álljon
2. az alapjog korlátozása szükséges lehet közbiztonság, közerkölcs és köznyugalom érvényesülése érdekében, de a korlátozás az elérni kívánt célhoz képest csak arányos lehet
3. a megkülönböztetésnek mindig ésszerű indokokon kell nyugodnia
4. az állam által kitűzött cél megvalósítható legyen

Vissza a tartalomjegyzékhez

5. feladat — Jelölje meg a helyes válasz! Az Alaptörvény az alapjogok Alkotmány által korábban meghatározott rendszerét
1. gyökeresen megváltoztatta
2. kisebb hangsúlyeltolódással megváltoztatta, de az alapjogi rendszer lényege változatlan maradt
3. úgy változtatta meg, hogy saját szöveg helyett nemzetközi emberi jogi dokumentumok alkalmazását rendeli el

Vissza a tartalomjegyzékhez

6. feladat — Jelölje meg a helyes válasz!
1. Az alapjogok csak „minősített többségű” törvényben korlátozhatók
2. Az alapjogok csak „sarkalatos törvényben” korlátozhatók
3. Az alapjogok főszabályként egyszerű szótöbbséggel meghozható törvényben korlátozhatók
4. Az alapjogok nem korlátozhatók

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.