Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

-

Követelmény

Nincs.

Önállóan megoldható feladatok

  • Nincs.

Tulajdonjog

Az Alkotmánybíróság már az ítélkezés kezdetén rögzítette, hogy a tulajdonhoz való jog alapjog, a tulajdon alkotmányi védelme funkcionális, függ a tulajdon alanyától, tárgyától, és funkciójától, illetve a korlátozás módjától. Az alkotmányjogi tulajdonvédelem célja az egyén cselekvési autonómiájának biztosítása. Az Alaptörvény úgy fogalmaz, hogy a tulajdon társadalmi felelősséggel jár. Ez a mondat a tulajdon alkotmányos védelmének vezérmondata is lehet (az alkotmánybíróság eddigi gyakorlatával összhangban), hiszen kifejezi, hogy a tulajdonnak funkciója van, a tulajdonvédelem nem önmagáért való, hanem végső soron a közösség érdekében történik. Ez az érvelés azonban különbözik a tulajdonjog polgári jogi megközelítésétől.

Az alkotmányjogi – emberi jogi – tulajdonvédelemmel összefüggésben mára kettős tendencia érvényesül. Egyrészt növekszik a tulajdon közérdekből való korlátozhatósága.

A másik tendencia, amely az alkotmányjogi tulajdon fogalmára jellemző, hogy a védelem nemcsak a polgári jogi értelembe vett tulajdonra vonatkozik, hanem ennél szélesebb. Tulajdonvédelem alatt állhatnak, olyan jogosultságok, amelyek a polgári jogi értelemben tulajdonnak nem minősülnek.

A tulajdonkorlátozás alkotmányosságát tehát akként lehet megítélni, hogy egyrészt közérdeket szolgál-e (ez alapján szükséges-e a korlátozás), másrészt, hogy a korlátozás arányos-e (azaz adott esetben érvényesül-e az értékgarancia.). Az alapjogi teszt annyiban módosul, hogy szükségességi okként a közérdeket is el lehet fogadni, a közérdek figyelembe vehető.

Hangsúlyozni kell, hogy a közérdekre való általános hivatkozás nem elegendő, a korlátozást szükségessé tevő közérdek megléte a követelmény. (42/2006. (X. 5.) AB határozat)

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.