Tananyag megnyitása új ablakbanVissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldalára (nem elérhető funkció)Ugrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Az Országos Bírósági Hivatal
Alaptörvény – Szabadság és felelősség
című tananyaga

Szerzők

1. Balogh Zsolt, 2. Hajas Barnabás

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

Ebben a modulban az Alaptörvény alapjogi fejezetét (Szabadság és felelősség rész) mutatjuk be.

Az elektronikus anyag célja

Az anyag célja egyfajta közös gondolkodás elindítása és az, hogy kiindulási alapot adjon a bírói jogértelmezésnek. A szerkesztők az Alaptörvénynek a bírói gyakorlatot leginkább érintő témaköreit választották ki, és ezekkel kapcsolatosan az anyag olyan értelmezett megállapításokat gyűjtött össze, amelyek önálló továbbgondolás és érvelés/ellenérvelés alapjául szolgálhatnak.

Az egyes témakörökhöz kapcsolódó kérdések célja, hogy az igazságszolgáltatásban alkalmazottak szélesebb köre számára áttekintést, a bírói jogalkalmazóknak pedig megközelítően azonos kiindulópontot adjon, az Alaptörvény puszta szövegén túlmenően.

Az alaptörvényi szabályozás és a hozzákapcsolódó értelmezési tartomány változó joganyag. Célszerű ezért azt a szemléletmódot alkalmazni, amely részben figyelemmel van bizonyos szakmai standardokra, ugyanakkor nem tör kizárólagosságra, és ahol az Alaptörvény azt megköveteli, ott felhívja a figyelmet az új megközelítés szükségességére.

Az Alkotmánybíróság döntéseinek érvanyaga a különböző szabályozási tárgyakhoz kapcsolódó szakmai kérdésfeltevésekkel együtt széles körben feldolgozásra került, beépült a bírói jogalkalmazásba is. Mint megkerülhetetlen jogforrás ezért – a műfaj adta korlátok között – az eddigi alkotmányértelmezési gyakorlat is bekerült az anyagba, amelynek megalapozottságát az Alkotmánybíróság 2012. január 1. után folytatott gyakorlata is megerősíti.

Az elektronikus anyag rendszere nem tette lehetővé a tételes hivatkozások és megjegyzések papíralapú szakmunkákban megszokott formáját, ezért a fejezetek elején ajánlott irodalomként megadott források segítik a további tájékozódást.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi, a megértéshez szükséges előismeretek

Leckék

 1. Az alapjogi szabályozás általános jellemzői és az alapjogok korlátozása
 2. Élethez való jog és az emberi méltóság védelme
 3. Az Alaptörvény egyenlőségi szabályai
 4. Vallás és lelkiismereti szabadsága
 5. A véleménynyilvánítás és sajtószabadság, tudományos és művészeti élet szabadsága
 6. A gyülekezési jog, valamint az egyesülési és szervezkedési szabadság
 7. Eljárási alapjogok
 8. Tulajdonjog
 9. A személyes adatok védelme (információs önrendelkezési jog)
 10. Az egészséghez és az egészséges környezethez való jog
 11. Gazdasági, szociális és kulturális jogok
 12. Művelődéshez való jog
 13. A gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való joga

Előismeretek

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul irodalomjegyzéke, források

Kötelező irodalom

Felhasznált irodalom

Vissza a tartalomjegyzékhez

Ajánlott irodalom

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kulcsszavak

Alaptörvény, alapjogok, alapjogok korlátozása, emberi méltóság, önrendelkezési jog, élethez való jog, diszkrimináció, diszkriminácó tilalma, esélyegyenlőség, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság, véleménynyilvánítási szabadság, sajtószabadság, tudományos és művészeti élet szabadsága, gyülekezési jog, egyesülési és szervezkedési szabadság, eljárási alapjogok, tulajdonjog, személyes adatok védelme, információs önrendelkezési jog, egészséghez való jog, egészséges környezethez való jog, gazdasági, szociális és kulturális jogok, művelődéshez való jog, gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való joga.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.