Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

A lecke összefoglaló jelleggel mutatja be az Alaptörvény 23. cikkében szabályozott ún. szabályozó hatóságok legfontosabb jellegzetességeit.

Követelmény

Nincs.

Önállóan megoldható feladatok

  • Nincs.

Önálló szabályozó szervek

Az önálló szabályozó szerv kategóriája alkotmányos szinten új. Vezetőjét a miniszterelnök vagy a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi. Jellemzően a választási ciklusnál hosszabb időre, amit sarkalatos törvény határoz meg. Az önálló szabályozó szerv vezetője törvény felhatalmazása alapján feladatkörében rendeletet ad ki. Tehát noha nem a kormány tagja, jogszabályt bocsát ki.

Az Alaptörvény (23. cikk) szabályozó szerveknek nevezi azokat a hatóságokat, amelyek jellemzően a végrehajtó hatalmi ágba tartoznak, de nem tartoznak bele teljes mértékben az államigazgatás szokásos hierarchiájába. Gazdasági szabályozó szerepüket az adott kormánytól bizonyos értelemben függetlenül végzik, legfontosabb szakmai döntéseiket meghatározott garanciákkal övezett önállósággal hozzák meg.

Az Alaptörvény azokat a jellegzetességeket gyűjti össze, amelyek alapján a szabályozó szerv megkülönböztethető egy szokásos központi államigazgatási szervtől. Ezek a sajátosságok a következők:

Az alkotmányos szabályozás alapján jelenleg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Magyar Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tartozik a hatóságoknak ebbe a körébe. De újabban ilyen hatóságnak minősül a Magyar Energia Hivatal is. Az Alaptörvény szóhasználatában a szabályozás inkább jogszabály-alkotási hatáskört takar, az önállóság pedig az államigazgatási hierarchiához képest nyer értelmet.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.