Tananyag megnyitása új ablakbanVissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldalára (nem elérhető funkció)Ugrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Az Országos Bírósági Hivatal
Alaptörvény – Államszervezet – Igazságügyi alkalmazottaknak
című tananyaga

Szerzők

1. Balogh Zsolt, 2. Berkes Lilla, 3. Csink Lóránt, 4. Hajas Barnabás, 5. Hörcherné Marosi Ildikó, 6. Nagy Gusztáv, 7. Varga Zs. András

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

A modul célja, hogy az Alaptörvény államszervezetre vonatkozó szabályait, és azok nyomán létrejött struktúrákat bemutassa.

Az elektronikus anyag célja
Az anyag célja egyfajta közös gondolkodás elindítása és az, hogy kiindulási alapot adjon a bírói jogértelmezésnek. A szerkesztők az Alaptörvénynek a bírói gyakorlatot leginkább érintő témaköreit választották ki, és ezekkel kapcsolatosan az anyag olyan értelmezett megállapításokat gyűjtött össze, amelyek önálló továbbgondolás és érvelés/ellenérvelés alapjául szolgálhatnak.
Az egyes témakörökhöz kapcsolódó kérdések célja, hogy az igazságszolgáltatásban alkalmazottak szélesebb köre számára áttekintést, a bírói jogalkalmazóknak pedig megközelítően azonos kiindulópontot adjon, az Alaptörvény puszta szövegén túlmenően.
Az alaptörvényi szabályozás és a hozzákapcsolódó értelmezési tartomány változó joganyag. Célszerű ezért azt a szemléletmódot alkalmazni, amely részben figyelemmel van bizonyos szakmai standardokra, ugyanakkor nem tör kizárólagosságra, és ahol az Alaptörvény azt megköveteli, ott felhívja a figyelmet az új megközelítés szükségességére. Az Alkotmánybíróság döntéseinek érvanyaga a különböző szabályozási tárgyakhoz kapcsolódó szakmai kérdésfeltevésekkel együtt széles körben feldolgozásra került, beépült a bírói jogalkalmazásba is. Mint megkerülhetetlen jogforrás ezért – a műfaj adta korlátok között – az eddigi alkotmányértelmezési gyakorlat is bekerült az anyagba, amelynek megalapozottságát az Alkotmánybíróság 2012. január 1. után folytatott gyakorlata is megerősíti.
Az elektronikus anyag rendszere nem tette lehetővé a tételes hivatkozások és megjegyzések papíralapú szakmunkákban megszokott formáját, ezért a fejezetek elején ajánlott irodalomként megadott források segítik a további tájékozódást.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi, a megértéshez szükséges előismeretek

Leckék

  1. Országgyűlés
  2. Köztársasági elnök,
  3. Kormány
  4. Alkotmánybíróság
  5. Bíróságok
  6. Ügyészség
  7. Az alapvető jogok biztosa
  8. Helyi önkormányzatok
  9. Önálló szabályozó szervek
  10. Közpénzügyek

Előismeretek

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.