Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Gazdasági és közpénzügyi tárgyú rendelkezéseket az Alapvetés, a Szabadság és felelősség és az Állam rész egyaránt tartalmaz. Az alábbiakban a központi kormányzati összefüggések néhány fontosabb kérdésének bemutatására kerül sor.

A gazdasággal kapcsolatos alapelvek

A gazdasággal kapcsolatos alapvető szabályokat a közpénzügyekkel összefüggésben tekintjük át, mivel a közpénzek az Alaptörvény kiemelt, fejezetre érdemessé vált témaköre. Az alapelvi kérdések ehhez kapcsolódva kerülnek most értelmezésre annak érdekében, hogy ne legyenek kiragadva jogi közegükből.

A közpénzügyek alapvető jogforrásai

A közpénzügyekkel kapcsolatos alapvető jogi szabályok többféle törvényben kapnak helyet a jelenlegi alkotmányos berendezkedésben. Alaptörvényi fejezeti rendelkezéseket átfogó sarkalatos törvények egészítenek ki azon túl, hogy egyes államhatalmi szempontból fontos intézményeket magas szintű jogalkotói felhatalmazás alapján szintén kiemelt jogforrási keretek között rendeznek.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Gazdasági tárgyú rendelkezések elhelyezkedése

A közpénzek fejezeten (36–44. cikk) kívül más rendelkezéseket is témánk körébe vonhatunk. Az Alapvetésben több ilyen cikk van elszórva. Így a K) cikk szerint Magyarország hivatalos pénzneme a forint. Az O) cikk a közteherviselés kötelezettségét is rögzíti, miszerint „mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és a közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni”. Ehhez kapacsolható a XXX. cikk kifejezetten pénzügyi közteherviselési passzusa. Az M) és az N) cikk a gazdasági alkotmányosság alapjait hivatott rögzíteni. A költségvetési döntéssel, a kormányzati felelősséggel kapcsolatos kérdések a megfelelő államhatalmi ágak, illetve szervek alapvető hatáskörei között szerepelnek. A sorba bele kell érteni a helyi önkormányzatok hatásköreiben szereplő pénzügyi-gazdasági tartalmú jogköröket is.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Gazdasági alkotmányosság

A gazdasági alkotmányosság a gazdaság működésének meghatározó intézményes peremfeltételeit rögzíti a hierarchia csúcsán lévő jogforrásban. Ezeknek az elveknek az érvényesítése további törvények során keresztül valósulhat meg. Sokszor nem függetlenek a követhető gazdaságpolitikától. Ennyiben az alapelvi kiemelés mindig hordoz relativizáló tartalmakat. Ugyanakkor a kiemelés jellegének és módjának garanciális jelentősége lehet. Az Alaptörvényben az ország gazdaságára és a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó elvek kerültek a tárgykörre nézve kiemelésre.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.