Tananyag megnyitása új ablakbanVissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldalára (nem elérhető funkció)Ugrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Az Országos Bírósági Hivatal
Alaptörvény - Alapvetés
című tananyaga

Szerzők

1. Balogh Zsolt, 2. Balogh-Békesi Nóra, 3. Berkes Lilla, 4. Csink Lóránt, 5. Hörcherné Marosi Ildikó, 6. Nagy Gusztáv, 7. Varga Zs. András

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

Az Alaptörvény – Alapvetés című modul célja, hogy megismertesse a kurzus hallgatóit a jogállamiságra (B cikk), a hatalommegosztásra (C cikk), az Európai Unió tagságából fakadó alkotmányjogi kérdésekre (E cikk), továbbá a belső jog és nemzetközi jog viszonyára (Q cikk), a házasság és család védelmére (L cikk), a gazdasági versenyre és a költségvetésre (M és N cikkek), valamint a jogrendre (J cikk) vonatkozó alaptörvényi rendelkezésekkel, azok helyes értelmezésével, valamint azok gyakorlati jelentőségével.

Az elektronikus anyag célja
Az anyag célja egyfajta közös gondolkodás elindítása és az, hogy kiindulási alapot adjon a bírói jogértelmezésnek. A szerkesztők az Alaptörvénynek a bírói gyakorlatot leginkább érintő témaköreit választották ki, és ezekkel kapcsolatosan az anyag olyan értelmezett megállapításokat gyűjtött össze, amelyek önálló továbbgondolás és érvelés/ellenérvelés alapjául szolgálhatnak.
Az egyes témakörökhöz kapcsolódó kérdések célja, hogy az igazságszolgáltatásban alkalmazottak szélesebb köre számára áttekintést, a bírói jogalkalmazóknak pedig megközelítően azonos kiindulópontot adjon, az Alaptörvény puszta szövegén túlmenően.
Az alaptörvényi szabályozás és a hozzákapcsolódó értelmezési tartomány változó joganyag. Célszerű ezért azt a szemléletmódot alkalmazni, amely részben figyelemmel van bizonyos szakmai standardokra, ugyanakkor nem tör kizárólagosságra, és ahol az Alaptörvény azt megköveteli, ott felhívja a figyelmet az új megközelítés szükségességére. Az Alkotmánybíróság döntéseinek érvanyaga a különböző szabályozási tárgyakhoz kapcsolódó szakmai kérdésfeltevésekkel együtt széles körben feldolgozásra került, beépült a bírói jogalkalmazásba is. Mint megkerülhetetlen jogforrás ezért – a műfaj adta korlátok között – az eddigi alkotmányértelmezési gyakorlat is bekerült az anyagba, amelynek megalapozottságát az Alkotmánybíróság 2012. január 1. után folytatott gyakorlata is megerősíti.
Az elektronikus anyag rendszere nem tette lehetővé a tételes hivatkozások és megjegyzések papíralapú szakmunkákban megszokott formáját, ezért a fejezetek elején ajánlott irodalomként megadott források segítik a további tájékozódást.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi

Leckék

  1. 1. Jogállamiság
  2. 2. Hatalommegosztás
  3. 3. Európai Uniós tagság, nemzetközi jog és belső jog viszonya
  4. 4. Házasság és család védelme
  5. 5. A gazdasággal kapcsolatos alapelvek
  6. 6. Jogrend

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul irodalomjegyzéke, források

Ajánlott irodalom

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.