Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

A bírósági vezetőnek minősülő személyek, a vezetői pályázati eljárás és a kinevezése valamint a megszűnés eseteinek bemutatása.

Követelmény

Nincs.

Önállóan megoldható feladatok

  • Nincs.

A bírósági vezetők

A bírósági vezető

Bírósági vezetőnek minősül:

A Bszi. a bírósági vezetők közül kiemeli a Kúria elnökét, rá vonatkozóan önálló szabályozást ad. Így amikor a Bszi. bírósági vezetőkre vonatkozó szabályozást rögzít, azok a Kúria elnökére nem vonatkoznak, csak abban az esetben, ha ezt a törvény kimondja.

Az ítélőtábla, a törvényszék, a közigazgatási és munkaügyi bíróság, valamint a járásbíróság és a kerületi bíróság elnöke

A Bszi. a bíróság elnökének feladatait valamennyi elnökre kiterjedő hatállyal állapítja meg, (pl. gondoskodik a bíróság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről, munkáltatói jogokat gyakorol, ellenőrzi az eljárási határidők megtartását, gondoskodik az ügyviteli és igazgatási szabályok megtartásáról, irányítja és ellenőrzi a nála alacsonyabb beosztású bírósági vezető igazgatási tevékenységét stb.) de emellett meghatározza az egyes elnökök adott szintű bíróság sajátosságaiból adódó, az általánostól eltérő feladatait is.

A Kúria, az ítélőtábla, a törvényszék, a közigazgatási és munkaügyi bíróság, valamint a járásbíróság és a kerületi bíróság elnökhelyettese

Teljes jogkörrel helyettesíti a bíróság elnökét akadályoztatása esetén, vagy ha a tisztség nincs betöltve, ellátja a bíróság szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörébe utalt igazgatási feladatokat.

A kollégiumvezető

Többek között szervezi a kollégium munkáját, ellátja a jogszabály, az OBH elnökének szabályzata vagy az OBH elnökének határozata, továbbá a bíróság szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörébe utalt igazgatási feladatokat.

A kollégiumvezető-helyettes

Helyettesíti a kollégiumvezetőt akadályoztatása esetén, vagy ha a tisztség nincs betöltve, ellátja a bíróság szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörébe utalt igazgatási feladatokat.

Kollégiumvezető-helyettes - a Kúria kivételével - az OBH elnöke által kijelölt bíróságon, továbbá az OBH elnöke által kijelölt közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumban működik.

A csoportvezető

Egyebek mellett szervezi a csoport munkáját, ellátja a jogszabály, az OBH elnökének szabályzata vagy az OBH elnökének határozata, továbbá a bíróság szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörébe utalt igazgatási feladatokat.

A csoportvezető-helyettes

Helyettesíti a csoportvezetőt akadályoztatása esetén, vagy ha a tisztség nincs betöltve, ellátja a bíróság szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörébe utalt igazgatási feladatokat. Csoportvezető-helyettes az OBH elnöke által kijelölt bíróságon működik.

A tanácselnök

Vezeti a tanácsot, és szervezi annak munkáját.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.