Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

A bíró vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége, mint a közélet tisztaságának és a korrupció megelőzésének biztosítéka valamint az erre vonatkozó szabályozás ismertetése.

Követelmény

Nincs.

Önállóan megoldható feladatok

  • Nincs.

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A bírói kötelezettségek körébe tartozik, bár azoktól eltérő, külön fejezetben szabályozza a Bjt. a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget. A szabályozás lényegi elemei a korábbi jogállási törvényben írt szabályoktól nem térnek el, azzal azonosak. E kötelezettség teljesítésére vonatkozó eljárási szabályokat a Bjt. rendelkezései mellett az OBH elnökének a bírák vagyonnyilatkozatának átadásáról, kezeléséről és ellenőrzéséről, valamint az abban foglalt adatok védelméről szóló 22/2012. (XI. 23.) számú utasítása tartalmazza.

A bírák vagyonnyilatkozat tételét az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése indokolja. Tartalmát a Bjt. 4. számú melléklete határozza meg.

A bíráknak háromévente kell számot adni az előző vagyonnyilatkozatban foglaltakhoz képest bekövetkezett vagyongyarapodásáról és annak jövedelmi forrásairól. A bíró a vele közös háztartásban élő házastársára, élettársára és gyermekére (a továbbiakban e fejezetben együtt: hozzátartozók) vonatkozóan is külön-külön vagyonnyilatkozatot tesz (a továbbiakban: hozzátartozói vagyonnyilatkozat).

A vagyonnyilatkozatot az eskü letételét megelőzően, ezt követően a kötelezettség esedékessé válásának évében március hó 31. napjáig kell megtenni.

A bírói és a hozzátartozói vagyonnyilatkozat (a továbbiakban együtt: vagyonnyilatkozat) két részből áll.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szándékos elmulasztása, vagy abban lényeges adatra vonatkozó, szándékos valótlan adatközlés, illetve a vagyonnyilatkozat és a személyes adat kezelésére felhatalmazó nyilatkozat visszavonása a bíró kötelező felmentését vonja maga után.

Az OBH elnökének szabályzata a bíróságokkal és az Országos Bírósági Hivatallal szolgálati jogviszonyban álló bírákra, valamint a törvény által meghatározott ügyben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárokra terjed ki.

A szabályzat értelmében a vagyonnyilatkozat tételére, összevetésére és az ellenőrzés kezdeményezésére irányuló eljárásban, valamint az ellenőrzési eljárás megállapításaira alapított intézkedés, továbbá a vagyonnyilatkozatban foglaltakra vonatkozó tájékoztatás tekintetében a munkáltatói jogkört

A szabályzat az OBT vagyonnyilatkozat-ellenőrzési bizottságának összetétele és eljárása mellett, meghatározza a vagyonnyilatkozati eljárásban közreműködők körét, kitér a munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatási kötelezettségére és

vagyonnyilatkozat kitöltésére és átadására irányadó szabályokra. Mindezeken túlmenően a szabályzat részletesen foglalkozik:

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.