Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

A bírói beosztás alapesetének és a különös beosztás eseteinek felsorolása, a beosztott bíróra vonatkozó speciális szabályok ismertetése

Követelmény

Nincs.

Önállóan megoldható feladatok

  • Nincs.

A bíró beosztása

Alapesetek

A bíró beosztása a bíró tényleges szolgálati helyét jelenti. A beosztás jogát főszabályként a munkáltató gyakorolja, kivéve az első bírói kinevezés esetét, amikor e jog az OBH elnökét illeti meg. A Bjt. garanciális szabályként írja elő a beosztáshoz való bírói hozzájárulást., ha a bírói álláshely betöltése nem pályázat útján történik. A beosztás határozatlan idejű, kivéve az első bírói kinevezést, amely határozott időre, három évre szól s azt az esetet, amikor a köztársasági elnök 3 évvel meghosszabbítja a kinevezést.

A bíró beosztásáról minden esetben írásban kell rendelkezni.

A beosztásról szóló okirat tartalmi elemei:

Vissza a tartalomjegyzékhez

A bírói beosztás különös esetei

A bírák szakmai tapasztalatainak az ítélkező tevékenységen kívüli hasznosítása érdekében a Bjt. továbbra is fenntartja az OBH-ba, a Kúriára, illetve az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíró intézményét. Valamennyi esetben csak a bíró hozzájárulásával kerülhet sor rá. Az OBH elnöke beoszthatja

A beosztott bíró jogállása

Határozott időre kinevezett bíró sem az OBH-ba, sem a minisztériumba, sem pedig a Kúriára nem osztható be. Az OBH-ba, a minisztériumba és a Kúriára beosztott bíró megtartja bírói tisztségét, de nem ítélkezhet. A munkáltatói jogkört

A beosztás megszűnését követően a bírót

Mindkét esetben a bíró beosztását megelőző vagy azzal legalább azonos szintű, lehetőleg a bíró lakóhelye szerinti szolgálati helyre.

A bíró – hozzájárulásával – más szolgálati helyre is beosztható.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A beosztás megszűnésének esetei:

A beosztást minden esetben az OBH elnöke szünteti meg. A hivatali beosztást megszüntetheti, a bíró kérelmére pedig megszünteti. A kúriai és a minisztériumi beosztást megszünteti:

Vissza a tartalomjegyzékhez

A beosztástól eltérő foglalkoztatás

Valamennyi esetben csak a bíró hozzájárulásával kerülhet rá sor.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.