Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

A bírói kinevezés törvényi feltételeinek és a kinevezést kizáró okoknak a bemutatása.

Követelmény

Nincs.

Önállóan megoldható feladatok

Nincs.

A bírói szolgálati viszony létrejötte

A bíró szolgálati viszonya kinevezéssel jön létre.

A bírót az OBH elnökének javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.

A kinevezés feltételei

A bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatára vonatkozó szabályokat az 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet tartalmazza.

A pályaalkalmassági vizsgálat egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálatot foglal magában. A bírói munka végzését kizáró vagy számottevően befolyásoló pszichikai és egészségi okokat, intelligencia- és karakterjellemzőket vizsgálnak. A vizsgálat eredményeként állást kell foglalni abban a kérdésben, hogy a jelölt személyiségjegyei alapján a bírói munka elvégzésére várhatóan alkalmas-e.

A vizsgálatot az igazságügyért felelős miniszter által – az OBH elnökének egyetértésével – kijelölt igazságügyi szakértőkből álló szakértői bizottság végzi.

A pályázati eljárás és a bírói értékelés során 20 kompetenciát vizsgálnak, melyeket a Bjt. 5. számú melléklete sorol fel.

A vizsgálat kiterjed különösen

A vizsgálatról készített szakmai vélemény és az alkalmasságra vonatkozó megállapítás – ha rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat elvégzését szükségessé tevő körülmény nem merül fel – három évig érvényes és új pályázat benyújtása esetén felhasználható. A pályaalkalmassági vizsgálat költségét a pályázó viseli. Az OBH elnöke a pályaalkalmassági vizsgálat költségét a nyertes pályázónak visszatéríti.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kinevezést kizáró okok

Nem nevezhető ki bíróvá többek között:

Vissza a tartalomjegyzékhez

Speciális kinevezési feltételek:

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.