Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

A bírói tisztség alóli felmentés lehetséges és kötelező eseteinek ismertetése valamint a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés szabályai.

Követelmény

Nincs.

Önállóan megoldható feladatok

  • Nincs.

A bírói szolgálati jogviszony megszűnése

A bírói szolgálati viszony esetében a felmentés a szolgálati viszonyt megszüntető általános intézkedés. A felmentés esetei az ehhez vezető okokat sorolják fel.

A bírói tisztség megszűnésének valamennyi esetében a tisztség megszűnését a köztársasági elnök általi felmentés állapítja meg. A felmentés formális közjogi aktusként elkülönül a szolgálati viszony megszűnéséhez vezető tényleges októl.

A felmentésre irányuló javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója terjeszti az OBH elnöke elé.

A javaslatban meg kell jelölni a jogcímet, a megszűnés időpontját, a munkavégzési kötelezettség alóli felmentésre vonatkozó lényeges adatokat.

A köztársasági elnöknél az OBH elnöke kezdeményezi a bíró felmentését.

A katonai bírói tisztség mind keletkezésekor, mind megszűnésekor a hivatásos szolgálati viszonyhoz kapcsolódik. Ezért a katonai bíró felmentése esetén az OBH elnöke a javaslatot a honvédelmi miniszterrel együtt teszi meg.

Mivel a bíró szolgálati viszonyának megszűnését a felmentés állapítja meg, s őt a köztársasági elnök menti fel, a köztársasági elnök határozatának közzétételét megelőzően a bírói szolgálati viszony megszűnéséhez fűződő jogkövetkezmények nem állnak be.

A megszűnés esetei

A bíró szolgálati viszonya megszűnik:

Vissza a tartalomjegyzékhez

A felmentés kötelező esetei

Fel kell menteni a bírót:

Megjegyzés

(Ez utóbbi esetben akkor kérhető a felmentés, ha a feltételekkel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkezik a bíró).

Vissza a tartalomjegyzékhez

A lemondásra vonatkozó szabályok

A bíró tisztségéről bármikor írásban lemondhat.

A lemondási idő 3 hónap.

Az OBT a bíró kérelmére ennél rövidebb időhöz is hozzájárulhat és a bírót a lemondási időre vagy egy részére mentesítheti a munkavégzési kötelezettség alól.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A munkavégzési kötelezettség alóli felmentés

A bíró felmentési ideje az alábbiakban felsorolt kivételekkel 1 hónap, melyre őt a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell.

Nyugállományba helyezés, valamint a felső korhatár elérése esetén a bíró felmentési ideje 6 hónap.

A bírót a munkavégzési kötelezettség alól 3 hónapra mentesíteni kell.

A bíró kérelmére az OBT a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejét 3 hónapnál rövidebb tartamban is megállapíthatja, illetve – a bíró kérelmére – dönthet úgy, hogy a bíró a munkavégzési kötelezettség alól nem mentesül.

A munkavégzési kötelezettség alól mentesített bíró nem ítélkezhet, bírósági vezetői beosztás esetén vezetőként nem járhat el, a bírói tisztséghez fűződő szavazati, illetve igazgatási jogokat nem gyakorolhatja.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.