Tananyag megnyitása új ablakbanVissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldalára (nem elérhető funkció)Ugrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Az Országos Bírósági Hivatal
Alaptörvény – Szabadság és felelősség
című tananyaga

Szerzők

1. Balogh Zsolt, 2. Hajas Barnabás

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

Ebben a modulban az Alaptörvény alapjogi fejezetét (Szabadság és felelősség rész) mutatjuk be.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi, a megértéshez szükséges előismeretek, tárgyi feltételek

Leckék

 1. Az alapjogi szabályozás általános jellemzői és az alapjogok korlátozása
 2. Élethez való jog és az emberi méltóság védelme
 3. Az Alaptörvény egyenlőségi szabályai
 4. Vallás és lelkiismereti szabadsága
 5. A véleménynyilvánítás és sajtószabadság, tudományos és művészeti élet szabadsága
 6. A gyülekezési jog, valamint az egyesülési és szervezkedési szabadság
 7. Eljárási alapjogok
 8. Tulajdonjog
 9. A személyes adatok védelme (információs önrendelkezési jog)
 10. Az egészséghez és az egészséges környezethez való jog
 11. Gazdasági, szociális és kulturális jogok
 12. Művelődéshez való jog
 13. A gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való joga
 14. Közteherviselés az Alaptörvényben
 15. További önellenőrző kérdések

Előismeretek

Tárgyi feltételek

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul irodalomjegyzéke, források

Kötelező irodalom

Vissza a tartalomjegyzékhez

Ajánlott irodalom

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kulcsszavak

Alaptörvény, alapjogok, alapjogok korlátozása, emberi méltóság, önrendelkezési jog, élethez való jog, diszkrimináció, diszkriminácó tilalma, esélyegyenlőség, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság, véleménynyilvánítási szabadság, sajtószabadság, tudományos és művészeti élet szabadsága, gyülekezési jog, egyesülési és szervezkedési szabadság, eljárási alapjogok, tulajdonjog, személyes adatok védelme, információs önrendelkezési jog, egészséghez való jog, egészséges környezethez való jog, gazdasági, szociális és kulturális jogok, művelődéshez való jog, gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való joga.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.