BEFEJEZŐDÖTT A BÍRÁK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI KÉPZÉSE

Legkésőbb e hónap végéig számot kell adniuk a büntető ügyszakos bíráknak az új eljárási törvény rendelkezéseit illető ismereteikről. A 2018. július 1-jén hatályba lépő kódex alapvető változásokat hoz a bűnvádi perrendtartásban, ami komoly felkészülést igényel. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) ehhez az E-kódex Be. projekt keretében elektronikusan elérhető tananyaggal, központi és regionális képzések megszervezésével nyújtott segítséget.

A tananyag megírásában 29 különböző ítélkezési szinteken dolgozó bíró vett részt és 8 kúriai bíró lektorálta azt. Terjedelme mintegy 1500 oldal és nagy előnye, hogy az új kódex hatályos szabályait az 1998. évi Be. rendelkezésire utalva tartalmazza. Az ötnapos központi képzés olyan fókusztémák köré csoportosult, amelyek valóban lényeges, koncepcionális változásokat hoznak 2018. július 1-jétől. Az előadások érintették az eljárási funkciók megosztását, a vádirattal összefüggő eljárási lehetőségeket, a perkoncentrációt, az elsőfokú bírósági eljárást, az előkészítő ülést és a nyomozás alatt alkalmazható diverziós lehetőségeket. Különleges alkalom volt a képzők képzése, amelyen az ország egész területéről és valamennyi ítélkezési szintjéről vettek részt vezető szakemberek, akik aztán regionális szinten, a törvényszékeken oktatták a kollégákat. Összesen 24 képzés valósult meg országszerte, és 1543 érintett bíró, bírósági titkár és fogalmazó kezdhette meg az online vizsgát.