Támogatást nyert az ERA versenyjogi alapképzéssel foglalkozó pályázata

Támogatást nyert az Európai Jogakadémia (ERA) képzési pályázata, melynek fő témája a versenyjog, azon belül pedig a versenyjogi jogsértésekből eredő kár megtérítéséhez kapcsolódó jogérvényesítés. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a projektben partnerként vesz részt.
 
A program célja a különböző tagállamok azonos szinten eljáró bíráinak párhuzamos képzése. Elsősorban polgári ügyszakos bírákat céloz, akik versenyjogi alapismeretekre tehetnek szert, egyebek között a versenyjogi jogsértésekből eredő kártérítési ügyek tárgyalásához. További célcsoport a tagállamok ügyészei, bírósági titkárai és fogalmazói.
 
A projekt várhatóan 2018 nyarán indul.
 
 
Kategória: