VERSENYJOGI SZEMINÁRIUM – INTERJÚ DR. SURÁNYI KATALINNAL, A FŐVÁROSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG BÍRÁJÁVAL

Az Európai Jogakadémia (ERA) 2017. szeptember 21-22-én Thesszalonikiben rendezte meg a versenyjogi képzéssel foglalkozó szeminárium-sorozat második állomását. Az eseményen szerzett tapasztalatairól kérdeztük dr. Surányi Katalint, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját.  
 
Milyen szakmai tapasztalatokat szerzett a képzés során?
 
Megismerhettem a versenyjog területén bekövetkezett európai szintű változások (2014/104/EU irányelv) gyakorlati vonatkozásait, amelyeket az új jogintézmény bevezetése (kártérítési per versenyjogsértés esetén) jelent. Ennek közgazdasági megközelítésű kérdéseiről volt elsősorban szó.
 
Tekintettel arra, hogy a versenyjog területét a képzés gazdasági aspektusból közelítette meg, mit gondol, mennyiben volt újszerű azon versenyjogi képzésekhez képest, melyeken ez idáig részt vett?
 
Teljes mértékben újszerű volt, ugyanis eddig csupán a jogsértés megállapításáig felmerülő kérdésekről folytatott képzésen vettem részt. Jelen oktatáson az elsősorban közgazdász előadók azt mutatták be, hogyan kell a piaci szereplők számára kártérítést megállapítani egy, a nemzeti versenyhatóság által már úgymond előkérdésként rögzített jogsértés esetén.
 
Az európai közösségi versenyszabályok és a nemzeti versenyjogi szabályok párhuzamos alkalmazása esetén milyen főbb nehézségek merültek fel az egyes tagállamok képviselői részéről? Ezekre milyen megoldási javaslatokat kínált a konferencia?
 
Nem jeleztek a kollégák párhuzamos alkalmazás miatti nehézségeket. A konferencia annak bemutatására helyezte a hangsúlyt, hogyan lehet egy ilyen fajta kártérítési pert lefolytatni, a kártérítés összegének meghatározásához milyen módszerek használhatók, hogyan lehet egy esetleges közgazdász-szakvéleményt könnyebben értelmezni. 
 
Mi volt a leghasznosabb feladat a workshopok során?
 
Az egyik előadó, Patrick Rey, a Toulouse-i Egyetem közgazdász professzora 9 bíró aktív részvételével bemutatta, verseny esetén hogyan működnek a gazdasági szereplők. Minden piaci szereplő automatikusan úgy viselkedett az adott szituációban, ahogy azt az előadó a már előre megírt diákon rögzítette.
 
 
Kategória: