Sikeresen zárult az EU polgári jogi képzés projekt

Lezárult az Európai Jogakadémia (ERA) „Interregionális és gyakorlat orientált igazságügyi képzés EU polgári jog területen” című projektje. A négyszer kétnapos nemzetközi szeminárium lehetőséget teremtett az európai uniós polgári joggal kapcsolatos gyakorlati képzés megtartására.  Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és a visegrádi országok partnerként vettek részt a projekt megvalósításában. 
 
Az első szemináriumnak az OBH adott otthont a Magyar Igazságügyi Akadémián (MIA) 2016. május 19. és 20. között. A „Határokon átnyúló polgári peres eljárások” című képzésen a joghatóságról, a joghatósági kikötésről és a kis értékű követelések európai eljárásáról is tárgyaltak a jelenlévők. 
 
Az esemény első napján neves hazai és nemzetközi szakemberek tartottak előadásokat. Megszólalt John Ahern európai uniós szakértő, dr. Osztovits András kúriai bíró és Wieslaw Grajdura lengyel bíró. Előadást tartott továbbá Marta Zavadilová, a Cseh Köztársaság Igazságügyi Minisztérium Polgári Ügyekben történő Igazságügyi Együttműködésért felelős osztályának vezetője és Miroslav Slastan, a Matej Bel Egyetem tanára is. 
 
A képzés második napján a résztvevők workshopokban oldottak meg egy határon átnyúló polgári peres eljárással kapcsolatos jogesetet. A szeminárium-sorozat első, budapesti képzése az előadók és a résztvevők megelégedésével zárult. A szakmai találkozóról dr. Senyei György, a Fővárosi Ítélőtábla bírája, dr. Végh Adrienn, a Székesfehérvári Törvényszék bírája és Daniel Panocha lengyel bíró is elismerően nyilatkozott. 
 
A képzés-sorozat második állomásának Krakkó adott otthont 2016. november 3-4. között. Az „Alkalmazandó jog a szerződéses és a szerződésen kívüli kötelmi viszonyok esetén (Róma I. és Róma II. rendelet)” témában megrendezett eseményen a magyar bírósági szervezet egy előadóval és nyolc résztvevővel képviseltette magát. A szemináriumon előadást tartó dr. Lukácsi Beáta, a Budapest Környéki Törvényszék bírája a Róma I. rendelet általános és speciális szabályait ismertette meg a hallgatósággal. Az előadások mellett gyakorlati tapasztalatok megosztására is lehetőség nyílt. Dr. Tóth András, a Pécsi Járásbíróság bírája kiemelte, különböző feladatok segítségével, jogeset-megoldásokon keresztül is megismerhették a rendeletek alkalmazását. 
 
A nemzetközi esemény-sorozat harmadik állomásán, Prágában családjoggal, határon átnyúló válási procedúrákkal foglalkoztak a szakemberek. A képzésen nyolc magyar bíró vett részt, köztük dr. Várai-Jeges Adrienn, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró, aki előadást tartott a határon átnyúló szülői felelősség témakörében. 
 
A szeminárium-sorozat utolsó állomását 2017. március 2-3-án „Határon átnyúló öröklés: az új öröklési rendelet a joggyakorlatban” címmel rendezték meg Omšenieben. A képzésen Breczkáné dr. Békési Gabriella, a Nyíregyházi Járásbíróság bírája tartott előadást az Európai Öröklési Bizonyítvány kiállításáról és joghatásáról. A képzésen további nyolc magyar bíró is részt vett
 
A projekt oldala itt elérhető.
 
Kategória: