Európai Családjogi Szeminárium a külföldi és a magyar előadók szemszögéből

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a Magyar Igazságügyi Akadémián (MIA) rendezte meg - a németországi székhelyű Európai Jogakadémiával (ERA) közös – az interaktív nyelvi képzés projektjébe illeszkedő szemináriumot. A szakmai találkozó külföldi és magyar előadóit kérdeztük az eseményen szerzett tapasztalataikról.  
 
Az interjúban megszólal Eva Samaniego Fernández professzor (National Distance Education University, Department of Foreign Languages, Madrid), Martina Erb-Klünemann bíró (District Court of Hamm), Kerstin Niethammer-Jürgens bírósági tikár (Potsdam), dr. Lukácsi Beáta bíró (Budapest Környéki Törvényszék), valamint dr. Szilágyi Enikő bírósági tikár (Kúria).  
 
 
Milyen témákat vitattak meg a szeminárium során?
 
Szilágyi Enikő: A budapesti Európai Családjogi Szemináriumon a következő témákat vitattuk meg: az EU legfőbb vívmányai családjogi téren, nemzetközi joghatóság, határozatok kölcsönös elismerése és végrehajtása határon átnyúló házassági bontóperekben. Szó esett a szülői felügyeleti joggal, kapcsolattartással kapcsolatos ügyekről, joghatósági, perfüggőségi kérdésekről, a gyermekek jogellenes külföldre viteléről, a „szokásos tartózkodási hely” fogalmáról, valamint a határokon átnyúló közvetlen kommunikációról a bíróságok és a központi hatóságok között. A konferencia a következő jogszabályokat fedte le: Brüsszel IIa., Róma III. rendelet, valamint az 1980-as Hágai Egyezmény.  
 
Eva Samaniego Fernández: A szeminárium programpontjai mellett az angol nyelv használatával kapcsolatos témákat is megvitattuk, kitértünk az alapvető polgári jogi szókincsre és a jogi angol szaknyelv kiejtésére polgári ügyekben. 
 
Lukácsi Beáta: A szeminárium általános betekintést adott az európai családjogi jogterület legfontosabb területeibe; a joghatósági és az alkalmazandó jogi kérdések, a határozatok elismerése és végrehajtása és ezek gyakorlati alkalmazása volt a konferencia fő témája.
 
 
Mi volt prezentációjának fő üzenete?
 
Eva Samaniego Fernández: Előadásom fő témája az volt, hogyan használjuk az angol jogi szaknyelvet megfelelő és jelentőségteljes módon, hogyan fejlesszük a résztvevők tudását, angol polgári jogi szókincsét, hogyan kommunikáljunk angol nyelven a kollégákkal, hogyan ejtsük ki a polgári együttműködésben használatos angol kifejezéseket, valamint arra világítottam rá, hogyan ismerhetőek meg a források és a bibliográfiák. 
 
Martina Erb-Klünemann: Prezentációm során a Brüsszel IIa. rendelet megismerésére, a más nemzetközi szervekkel, valamint a nemzeti joggal való kapcsolatokra és a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire tértem ki. 
 
Kerstin Niethammer-Jürgens: Az eseményen a megnevezett szabályozás mechanizmusát ismertettem, illetve a bizalomépítés lehetséges útjait részleteztem.
 
Szilágyi Enikő: Az egyik előadásom a gyermekkorúak meghallgatásáról szólt. A szeminárium során megvitattunk számos eljárásjogi problémát, a gyermek véleménye megszerzésének lehetséges módszereit az őket érintő eljárások során. A fő üzenet összegezhető Edward R. Murrow szavaival: „Ahhoz, hogy meggyőzőek legyünk hihetőnek kell lennünk, ahhoz, hogy hihetőek legyünk hitelesnek kell lennünk és ahhoz, hogy hitelesek legyünk, szavahihetőnek kell lennünk.” Úgy gondolom, bárki is hallgatja meg a gyermeket az eljárás során, őszintének kell lennie a gyermekhez, ez az egyik legfontosabb feltétel.
Lukácsi Beáta: Az előadásom célja az volt, hogy a nyelvi tréning eredményességéhez a joganyag általános ismertetésével járuljak hozzá, így bevezetést adjak a családjogi szaknyelv részletes tanulmányozásához.
 
 
Milyen új ismeretekre tett szert a szeminárium során?
 
Eva Samaniego Fernández: Új információkat, illetve hasznos tudást szereztem más EU tagállamok polgári eljárásáról bírák személyes tapasztalatain, valamint az Európai Bíróság néhány kiemelt ügyén keresztül.
 
Martina Erb-Klünemann: Sok európai uniós bíró még mindig kevés ismerettel rendelkezik általánosságban a nemzetközi családjogi szabályokról. Ezen tudás fejlesztésében segített a szeminárium. 
 
Kerstin Niethammer-Jürgens: Érdekes rálátást kaptam a magyar bírák oktatására, illetve a munkamódszereikre is. 
 
Szilágyi Enikő: Rengeteget tanultam az uniós családjogról mind a szaknyelvet tekintve, mind tartalmilag. Beszélgettem különböző tagállamokból érkező bírákkal, tapasztalatokat és véleményeket cseréltünk és új dolgokat tanultam meg a különböző európai országok családjogi eljárásáról. 
 
Lukácsi Beáta: A konferencia előadójaként a legfontosabb tapasztalat számomra az volt, hogy a megadott témában a lehetséges maximális információt adjam át közérthetően, bár idegen nyelven, figyelemmel az időkeretre, fenntartsam a hallgatóság érdeklődését, a sokszor száraz joganyagot élővé tegyem a résztvevők számára.
 
 
Hogyan tetszett a közös munka az ERA-val és a Magyar Igazságügyi Akadémiával?
 
Eva Samaniego Fernández: A MIA kollégái nagyon segítőkészek és figyelmesek voltak, bármilyen, a konferencia során felmerült problémával kapcsolatban. Az ERA és az Akadémia közötti együttműködés tiszta és gördülékeny volt, ezáltal a kurzus nagyon eredményesnek bizonyult mind a résztvevők, mind az előadók számára.
 
Szilágyi Enikő: Ez volt az első alkalom, hogy együtt dolgozhattam mindkét szervezettel és csodálatos élmény volt. Az esemény nagyon jól meg volt szervezve, rengeteg szakmai támogatással, az előadók pedig felkészült, tapasztalt szakemberek voltak. Nagyon hasznosnak találtam a szeminárium anyagait, illetve végig barátságos, nyitott volt a hangulat.
 
Lukácsi Beáta: Az ERA és a MIA precíz előkészítés mellett professzionálisan szervezte meg a konferenciát, a résztvevők és az előadók is megkaptak minden támogatást ahhoz, hogy a konferencia sikeres legyen.
 
Martina Erb-Klünemann: Az ERA és a MIA mindent tökéletesen megszervezett.
 
 
A szaknyelvi képzésről szóló összefoglaló hír itt elérhető
 
A szeminárium programja itt megtekinthető.
Kategória: