KIBERBŰNÖZÉS SZEMINÁRIUM KRAKKÓBAN - INTERJÚ DR. BÁLINT PÉTERREL, A BKKB BÍRÁJÁVAL

2017. április 6-7. között Krakkóban rendeztek szemináriumot az OBH és az Európai Jogakadémia (ERA) közös „Nyomozás, vádemelés és ítélkezés büntetőügyekben az online világban: az internet által támasztott kihívások (és lehetőségek) EU jogi szakemberek részére” című projektje keretében. A „Gyermekek szexuális kihasználása (soliciting) az interneten” című eseményről dr. Bálint Péter, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírája nyilatkozott. 
 
Milyen témákat érintett a szeminárium?
 
A kétnapos szeminárium a gyermekek interneten történő szexuális kihasználására fókuszált. Az előadások betekintést nyújtottak a gyermekeket szexuálisan ábrázoló fotók visszaélésével szembeni jogalkotás európai és tengerentúli szabályozásának fejlődéstörténetébe, a gyermekek szexuális célú kihasználásával kapcsolatos kriminológiai jelenségekre. A felderítés területét érintően tájékoztatást kaptunk az elkövetők módszereiről és a titkos nyomozati cselekményekről. Az előadók felhívták a figyelmet az internetet érintő iparágak szerepéről az infokommunikációs technológiákkal elkövetett bűncselekmények megelőzésében és észlelésében. 
 
Milyen lehetőségek vannak a gyermekeket érintő online bűncselekmények felderítésére, jogi rendezésére?
 
A ma már világszerte széles körben használt internet rendkívül sok lehetőséget nyújt arra, hogy a technika vívmányain keresztül az elkövetők újabb területeket hódítsanak meg. A gyermekek szexuális kihasználása az internet használata útján exponenciális mértékben megnövekedett. Például viszonylag új, de jelentősen növekvő jelenség, hogy az elkövetők nem utaznak el a cselekmény helyszínére, hanem webkamerán keresztül, élő közvetítéssel valósítják meg a gyermek szexuális kizsákmányolását.
 
Az ENSZ égisze alatt formálódóban van a Gyermekek Internetes Védelmének (Child Online Protection) kezdeményezése. Felhívták a figyelmet arra, hogy a gyermekfelügyelői hálózatoknak, közöttük a civil szervezeteknek kiemelkedő szerepe van az áldozatoktól begyűjtött információk hatóságokkal történő megosztásában, így a bűncselekmények felderítésében. Az elkövetőkkel szemben a hagyományos felderítő tevékenység modern informatikai eszközökkel történő támogatása vezethet eredményre, adatgyűjtéssel és fedett nyomozók alkalmazásával.
 
Milyen a szemináriumon elhangzott jó gyakorlatot alkalmazna Ön is?
 
A szeminárium alapvetően a jelenség megelőzésére, valamint felderítésére és nem a büntetőjogi felelősségre vonással kapcsolatos kérdésekre fókuszált, az azonban leszögezhető, hogy a gyermekek interneten történő szexuális kihasználása miatti felelősségre vonás körében, ahogy a kiberbűnözés bármely területén, a nemzetközi együttműködésnek és a gyors információ cserének van kulcsfontossága.
 
 
Kategória: