"A hasonló nemzetközi képzéseken való részvételt nagyon fontosnak tartom a szakmai fejlődés szempontjából" - Interjú dr. Tóth Andrással a Mohácsi Járásbíróság bírájával

Interjú dr. Tóth Andrással a Pécsi Járásbíróság bírájával, akit az Országos Bírósági Hivatal és az Európai Jogakadémia (ERA) közös, „Interregionális és gyakorlat orientált igazságügyi képzés EU polgári jog területen” című projektjének, 2016. november 3-4-én megrendezett, „Róma I Róma II. - Hatáskör és jogalkalmazás nemzetközi szerződések, valamint jogellenes károkozás esetében” című, krakkói szemináriumával kapcsolatban kérdeztünk.

 

Miért jelentkezett az ERA polgári jogi szemináriumára?

Jelenleg a Pécsi Járásbíróságon ítélkezem polgári ügyszakban, és a referádámba tartozó ügyek túlnyomórészt kötelmi jogi és kártérítési perek. Így a szeminárium témája alapvetően motivált a jelentkezésben. Idén májusban először vettem részt nemzetközi képzésen, ahol nagyon jó tapasztalatokat szereztem. Korábban is úgy gondoltam, hogy a nemzetközi képzéseken való részvétel remek lehetőséget kínál a szakmai fejlődésre, ebben csak megerősített az első ilyen irányú tapasztalatom. Mindezekre tekintettel nem volt kérdés számomra, hogy jelentkezzek-e. Továbbá nem elhanyagolható szempont, hogy a sokszor jelentős munkateher mellett egy nemzetközi képzésen való részvétel olyan inspirációt és motivációt jelenthet, amely elősegít a mindennapi munkavégzést.  

Milyen szakmai tapasztalatokat szerzett a képzés során?   

A képzés során több területen is gazdagodtam szakmai tapasztalatokkal. Egyrészről a szeminárium témáját képező rendeletekkel (1,2,3) kapcsolatban mélyültek el jelentősen az ismereteim. Hangsúlyozni kell, hogy ez nem csak az elméleti tudás megszerzését jelentette, hanem a kis csoportokban, workshop-ok keretében, végzett jogeset megoldások megismertették a résztvevőkkel a rendeletek gyakorlati alkalmazását, és annak problémáit is. Ezen túlmenően nagyon fontos tapasztalatokat szereztem a szemináriumon részt vevő kollégákkal és az előadókkal való beszélgetések alatt, olyan területeken is, amelyek nem tartoznak feltétlenül a szeminárium témájához. Értelemszerűen a szemináriumon való részvétel nagyon hasznos volt az angol szaknyelvi tudásom felelevenítése és fejlesztése szempontjából is. Továbbá fontosnak tartom egy külföldi képzéssel kapcsolatban a más országból, más jogi kultúrából érkező kollégák és előadók révén a különböző szemléletmódok és mentalitások megismerését. Ezzel kapcsolatban is kiemelendő az egyetemi szférából érkezett előadóknak a gyakorlatias, élő jogi problémákra koncentráló hozzáállása a jogtudományhoz.

A szemináriumon való részvétel miben nyújt segítséget munkavégzése során?

Jelenleg is több külföldi elemmel bíró ügy van folyamatban előttem, így a szemináriumon megszerzett ismereteket az ítélkezés során is hasznosítani tudom. A szemináriumon a rendeletek alkalmazása az egyik leggyakrabban előforduló esetkör, a nemzetközi elemmel rendelkező közlekedési balesetek révén kerültek bemutatásra, amely az ilyen jellegű ügyek elbírálásához remekül használható ismereteket adott. Valamennyi előadó részletekbe menően foglalkozott az Európai Unió Bíróságának vonatkozó esetjogával, jelentősen megkönnyítve a gyakorlatban felmerülő problémák megoldásához a megfelelő gyakorlat, értelmezés megtalálását.

Amennyiben a fenti kérdéseken kívül van még egyéb fontos tapasztalata, amit szeretne megosztani, kérjük, jelezze.

Az eddig elmondottakon túl ki szeretném emelni, hogy a hasonló nemzetközi képzéseken való részvételt nagyon fontosnak tartom a szakmai fejlődés szempontjából. Mielőtt az első nemzetközi képzésen részt vettem volna, bennem is volt bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a nyelvtudásom és a szakmai tapasztalatom megfelelő szintű-e, hogy részt vegyek egy ilyen eseményen. Azonban kizárólag pozitív tapasztalatokról tudok beszámolni, így valamennyi kollégának csak ajánlani tudom, hogy amennyiben lehetősége van rá, jelentkezzen a szakterületének, érdeklődési területének megfelelő nemzetközi képzésre, konferenciára, mert mással nem pótolható tapasztalatokra tehet szert, ami elősegíti a mindennapi munkavégzést is.

Továbbá el kell mondanom, hogy büszkeséggel töltött el, hogy egy ilyen magas színvonalú szemináriumon magyar előadótól is hallhattunk előadást, amely mind szakmai színvonalában, mind előadásmódjában is felnőtt az ezen a szakterületen nemzetközileg is elismert egyetemi tanárok előadásaihoz. (A szeminárium magyar előadója dr. Lukácsi Beáta bíró, európai jogi szaktanácsadó volt, aki a rendezvény második napján „Általános és különös szabályok: alkalmazandó jog, a jogalap nélküli gazdálkodás, megbízás nélküli ügyvitel és culpa in contrahendo esetén” címmel tartott előadást. (A szerk.))

A képzés tematikája elérhető a hivatkozásra kattitva.

2016. november 17.

Kategória: