Az „Interregionális és gyakorlat orientált igazságügyi képzés EU polgári jog területen” című projekt szeminárium sorozatának második állomása Krakkó

2016. november 3-4-én az „Alkalmazandó jog a szerződéses és a szerződésen kívüli kötelmi viszonyok esetén (Róma I. és Róma II. rendelet)” témában nemzetközi szemináriumot rendeznek Krakkóban. Az eseményen a magyar bírósági szervezet egy előadóval és nyolc résztvevővel képviselteti magát. A szeminárium-sorozat krakkói állomását az Országos Bírósági Hivatal és az Európai Jogakadémia közös szervezésében az „Interregionális és gyakorlat orientált igazságügyi képzés EU polgári jog területen” című projektje keretében valósítják meg a visegrádi országok részvételével. A projekt célja az Európai Uniós polgári jogok gyakorlati képzése a kölcsönös tapasztalatcsere lehetőségének megteremtésével, a jó gyakorlatok megosztásával és a bírák közötti kölcsönös bizalom építésével.

Az első szemináriumnak az Országos Bírósági Hivatal a Magyar Igazságügyi Akadémián adott otthont. A kétnapos rendezvény a határokon átnyúló polgári peres eljárások jogi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott.

Az előadás-sorozat keretében 2017 folyamán további két szeminárium kerül megrendezésre Prágában és Omsenieben, melyek a határon átnyúló családjogi esetekkel, illetve örökléssel, jogutódlással kapcsolatos témákat érintik.

Kategória: