„Feltétlenül hasznosnak kell minősíteni a két napos szemináriumot” - interjú dr. Senyei Györggyel

Dr. Senyei Györggyel, a Fővárosi Ítélőtábla bírájával beszélgettünk a 2016. május 19-20-án a Magyar Igazságügyi Akadémián megrendezett "Határon átnyúló polgári peres eljárások" című nemzetközi konferenciasorozat két napos képzésének tapasztalatairól.

Milyen tapasztalatokat osztana meg velünk a két napos szemináriumról?

A makro- és mikro szinten egyaránt hasznosnak minősíthető a két nap, hiszen megvalósult a dinamikus egyensúly az elméleti képzés és az elméleti képzésen szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása között. Úgy gondolom, hogy alapvető jelentősége van annak, ha egy képzés vagy előadássorozat során a különböző hivatásrendek képviseltetik magukat, amely itt is megvalósult, jellemzően ítélkezési- bírói dominancia mellett.

A prezentációk során hasznos információkat kaptunk, amelyeket a második napon már tudtunk is hasznosítani egy jogeset feldolgozása során. Az idegen nyelvű képzés több szintű hasznát is élvezhettük a konkrét jogeset és a joganyag mélységi megismerésén, elemzésén keresztül, valamint a szaknyelvi ismeretek elmélyítésével és gyakorlásával.

Mi volt a leghasznosabb feladat a képzésen?

Gyakorló bíróként a le0ghasznosabb és legkedvesebb feladat a jogeset elemzése volt. Pozitív volt az a tapasztalat, hogy az uniós jogalkalmazás során nem tért el a magyar és a lengyel szemlélet és megvalósult az egységes jogalkalmazás lehetősége.

Budapest, 2016.05.27.

Kategória: