Nemzetközi polgári joggal foglalkozó szeminárium a Magyar Igazságügyi Akadémián

Az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága (Justice DG) a 2014-2020-as időszakban pályázatokat hirdet meg, az Igazságszolgáltatási program és a Jogok, egyenlőség, állampolgárság program keretében, amelyekre tagállamok önálló jogi személyiséggel bíró köztestületei, illetve nemzetközi szervezetek pályázhatnak.

A németországi székhelyű Európai Jogakadémia (ERA) „Az Európai polgári jogi igazságszolgáltatás eszközei” című pályázata keretében a visegrádi országok partnerségével nemzetközi, angol és a képzésnek otthont adó ország nyelvén megrendezésre kerülő szeminárium sorozatot szervez.  Az Országos Bírósági Hivatal a projekt megvalósításában partnerként vesz részt.A képzések célja az Európai Uniós polgári jogok gyakorlati képzésére fókuszál a kölcsönös tapasztalatcsere lehetőségének megteremtésével, a jó gyakorlatok megosztásával, és a bírák közötti kölcsönös bizalom építésével.

A szeminárium sorozat állomásai és témái

1

2016. május 19-20. 

Budapest

Határokon átnyúló polgári peres eljárások

2

2016. november 3-4. 

Krakkó

Alkalmazandó jog a szerződéses és a szerződésen kívüli kötelmi viszonyok esetén (Róma I. és Róma II. rendelet)

3

2017. február 2-3. 

Prága

Családjog: szülői felelősség határon átnyúló válás esetében

4

2017. március 2-3.

Omsenie

Határokon átnyúló öröklés- az új jogutódlás rendelete a gyakorlatban

Az első szemináriumnak az Országos Bírósági Hivatal a Magyar Igazságügyi Akadémián ad otthont. A két napos rendezvény a határokon átnyúló polgári peres eljárások jogi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. A szemináriumon 45 fő – köztük 23 magyar bíró – vesz részt, a hazai és a partner országokból delegált előadók részben a témakör tudományos kutatói, részben az Európai Uniós polgári jogi kérdésekkel a gyakorlatban foglalkozó szakemberek. A szeminárium magyar előadója dr. Osztovits András kúriai bíró, az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat koordinátora, a joghatósági kikötés és perfüggőség témában ad elő. A külföldi szakemberek John Ahern tanácsadó (PricewaterhouseCoopers), Marta Zavadilova a Cseh Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának Polgári Ügyekben történő Igazságügyi Együttműködésért felelős osztályának vezetője, Miroslav Slastan egyetemi tanár és Wieslaw Grajdura bíró.  A szeminárium sorozat további állomásain 8-8 magyar szakember és 1-1 a témában jártas magyar előadó vesz részt.

A visegrádi országok és az EU által delegált szakértők a határokon átnyúló polgári peres eljárásokról (Brüsszel Ia rendelet) tartanak előadásokat, érintve az általános intézkedéseket, fogyasztói és biztosítási ügyeket, joghatósági megállapodásokat, és az ítéletek nemzeti jognak megfelelő érvényesítését, az európai fizetési felszólítást, a kis értékű követelésekkel kapcsolatos eljárásokat, valamint a nemzetközi iratkézbesítést és bizonyításfelvételt, megosztva a nemzeti tapasztalatokat. A szeminárium második napján egy interaktív workshop keretében a résztvevők egy polgári jogi esettanulmányt vitatnak meg.

A szeminárium magyar és angol nyelvű tematikája elérhető a hivatkozásokra kattintva.

 

 

Kategória: