EKOP 2.1.22 - "Levelező" projekt

"Levelező" projekt

 

Alapvető alkotmányos elvárás, egyben a bíróságok kötelezettsége is, hogy munkáját átlátható, megismerhető módon végezze. E cél érdekében korszerű technikai megoldásokat fejlesztettünk ki a projekt keretében, amelyek alkalmazásával tovább erősödhet a bíróságok munkájába vetett állampolgári bizalom.

 

E projekt során az alábbi hat fő célt valósítottuk meg:

 

1. igazgatási panaszok online benyújtása
Általában a különböző hatóságok „szükséges rosszként” tekintenek a panaszosokra illetve a panaszokra. Pedig a legközvetlenebb visszajelzés, a legerősebb állampolgári elégedettség-mérés a panaszokon keresztül érkezik a szervezetekhez. Ennek felismeréseként ezzel a fejlesztéssel megkönnyítettük az igazgatási panaszok benyújtását. (Tehát nem a büntetőeljárások vagy a polgári peres ügyekben benyújtható jogorvoslatokról, hanem kifejezetten a bíróságok működésével kapcsolatos panaszokról van szó!).
A fejlesztés hatására az ügyfelek igazgatási panaszaikat a nap 24 órájában, online felületen is benyújthatják. A panasz beadványok hatékony, átlátható feldolgozása által egyszerűsödik a panaszok intézése. A kifejlesztett e-ügyintézési portál itt érhető el.

 

2. online tájékoztatás a várható pertartamról
Az állampolgárok időnként úgy érzik, hogy a bíróságok lassan dolgoznak, ügyüket indokolatlanul húzzák-halasztják. Azért, hogy a társadalom jobb képet kaphasson a valós állapotokról, és a különféle ügytípusok várható időtartamáról, egy online szolgáltatást indítottunk el, amely segítségével az adott bíróságon – a korábbi évek statisztikai tapasztalatai alapján – az állampolgárok megtekinthetik, hogy az egyes ügytípusokat a bíróság átlagosan mennyi idő alatt intézi el. Természetesen egy-egy konkrét ügy esetében számos olyan tényező léphet fel (például: külföldi felek, több szakértő kirendelésének szükségessége stb.), amely befolyásolja a tényleges időtartamot, de az előzetes kalkuláció mégis egyfajta támpontot adhat az állampolgároknak, hogy milyen pertartamra számíthatnak. Az alkalmazás másik haszna, hogy azokban a polgári peres ügyekben, ahol a felperes több bíróság közül választhatja ki, hogy hol indít pert, előzetesen tájékozódva össze tudja hasonlítani az átlagos idő-szükségletet, ezzel is optimalizálva a per hosszát. A kifejlesztett e-ügyintézési portál itt érhető el.

 

3. pontos, naprakész iratkezelés a bírósági igazgatásban is

Arra törekszünk, hogy a bíróságok igazgatását átlátható és naprakész módon támogassuk. A projektben kifejlesztett elnöki iratkezelő  rendszert első ütemben a Kúrián, valamennyi ítélőtáblán és három törvényszéken, második ütemben pedig az összes bíróságon vezetjük be. Az egységes elnöki iktatórendszer a bíróság speciális igényeinek kielégítésén túl megfelel a tanúsított iratkezelő rendszerekkel kapcsolatos jogszabályi elvárásoknak is. A belső fejlesztést a bírósági szervezetrendszert régóta és alaposan ismerő szakemberek bevonásával valósítottuk meg.

 

4. bírói munkateher-mérés

Alapvető kívánalom, hogy a bíróságok minden ügyet a lehető leggyorsabban, és magas szakmai színvonalon bíráljanak el. Ezt a célt szolgálja az a fejlesztés, amely megteremti a bírósági munkateher-mérés alapjait, hiszen ezeknek az adatoknak az ismeretében lehet lépéseket tenni azért, hogy csökkenjen a túlterhelt bírák száma - ezzel is elősegítve a gyorsabb ítélkezést. A kifejlesztett alkalmazás az ügyek elosztásánál a bírók és bírósági igazgatási vezetők számára az ügyet indító irat meghatározott jellemzői alapján az ügy várható munkaterhéről tud információt nyújtani.

 

5. a bíróságok belső adatbázisainak egységesítése
Akár az állampolgárok akár a bírósági vezetők irányában fennálló transzparenciáról beszélünk, fontos elem, hogy a különféle bíróságok adatbázisai, informatikai alkalmazásai gördülékenyen tudjanak együttműködni, hogy a szükséges adatokat gyorsan és pontosan tudják rendelkezésre bocsátani. Ennek érdekében e projektcél keretében megtörtént a bíróságok adatbázisainak egységesítése, és a fő bírósági informatikai alkalmazás, a Bírósági Integrált Informatikai Rendszer (BIIR) teljes átjárhatóságának megteremtése.

 

6. Új számítógépek a bíróságokon
Ahhoz, hogy a megvalósult fejlesztések eredményeit valóban minden bíróság maximálisan ki tudja használni, a bírósági számítástechnikai eszközök modernizálását is elvégeztük. A projekt során összesen 1330 új munkaállomás és 62 nagy kapacitású szerver beszerzése történt meg.

 

A projekthez kapcsolódó dokumentumok: 

Projekt rövid neve
Levelező projekt

Projekt teljes címe

„Az Elektronikus szolgáltatások kiterjesztése és az emberi erőforrások optimalizálása az ítélkezés időszerűségének javítása érdekében"

 

Projektazonosító

EKOP 2.1.22-2013-2013-0001

 

Projekt időtartama

2012. október 01. - 2014. december 19.

 

Támogatási összeg

585.956.525 Forint, (100%-os támogatási intenzitás)

 

Kedvezményezett megnevezése

Országos Bírósági Hivatal

1055 Budapest, Szalay utca 16.

 

Közreműködő szervezet

Miniszterlenökség

Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály

1139 Budapest, Váci út 81-83.