SH 9/2/2 - "Biztonságnövelő" projekt

"Biztonságnövelő" projekt

”Biztonságban a bíróságokon”

A projekt célja a bírósági ügyfelek biztonságérzetének javítása, a bíróságok, valamint a bírák és igazságügyi alkalmazottak munkája során a biztonság megerősítése. Ennek megvalósítása érdekében szükséges a biztonsági berendezések beszerzése, valamint a biztonságosabb és hatékonyabb ügyintézést elősegítő adatbázis-kapcsolatok kialakítása. A beruházás nem csupán a status quo fenntartására törekszik, hanem a jelenleginél jobb, modernebb, az ügyfelek szempontjából kényelmesebb, biztonságosabb infrastrukturális környezet kialakítására.

A projekt keretében két célt kívánunk megvalósítani:

1.) Műszaki alprojekt

A műszaki tartalmú alprojekten belül a bírósági épületek személyi beléptető kapukkal, röntgensugaras átvizsgáló berendezésekkel, és kézi fémdetektoros eszközökkel történő felszerelése a cél annak érdekében, hogy valamennyi bírósági épület fizikai védelme biztosított legyen. A beszerzések több körben történtek meg.

A projektben tervezettek szerint 104 fémdetektoros kapu, 45 röntgensugaras csomagvizsgáló eszköz került beszerzésre.

A projekt maradványösszegének terhére további 4 új fémdetektoros kaput, és a 7 új röntgensugaras csomagellenőrző berendezést, 150 kézi fémkereső eszközt és TEMPEST eszközöket szerzett be az OBH.

Az árfolyamváltozások okán  fennmaradó további  források felhasználásával megtörtént. A további 20 db új csomagvizsgáló röntgen berendezés és a berendezésekhez szükséges kordonoszlopok beszerzése, az eszközök mellett tartalmazza azok felszerelését, szállítását, helyszíni telepítését, üzembe helyezését, valamint a kapcsolódó karbantartási feladatokat.

2.) Informatikai alprojekt

Az alprojekthez kapcsolódóan az OBH vállalta, hogy saját források felhasználásával közvetlen rendszer-rendszer kapcsolatot épít ki a napi munka során legfontosabb állami nyilvántartásokkal (a KEK KH üzemeltetésében lévő személy- és lakcímnyilvántartással, illetve a központi szabálysértési nyilvántartással), hogy így tovább erősítse a bíróságok ügyfeleinek adatvédelmét, valamint gyakorlatban alkalmazza az interoperabilitás elvét a bíróságok adatkezelési és adatrögzítési folyamataiban.

Az alprojekt eredményeként a bírósági munka hatékonyságának növelése érdekében összesen 901 db új tárgyalótermi munkaállomás és 284 db új irodai munkaállomás áll rendelkezésre, melyek működését 165 db hálózati eszköz segíti.

Beszerzésre került továbbá 2-2 db Check Point hardver és licenc, 4 db Blade szerver és 1 db Storage, valamint 350 db Verde és 250 db Microsoft licenc, melyek a hálózat biztonságát növelik, valamint a bírói távoli munkavégzést támogatják.

 

Projekt rövid neve
Biztonságnövelő projekt

Projekt teljes címe
„A bíróságok ellátása biztonságot növelő berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal”

Projekt azonosítója
SH 9/2/2.

Projekt időtartama
2012. augusztus 01. - 2017. május 31.

Prioritási terület:
9. „Biztonság, stabilitás, reformok”

A teljes projektköltség 
4.972.794 CHF

Svájci támogatás összege
4.226.875 CHF

Projekt végrehajtó 
Országos Bírósági Hivatal
1055 Budapest, Szalay utca 16.

Közreműködő szervezet
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

 

Equipping court buildings with facilities increasing security and IT applications

„Security, stability, reforms”

The aim of the project is to improve the sense of security of the clients of the courts, and to strengthen the security of the courts as well as of the work of judges and court staff. To achieve this, security equipment is to be procured and database links are to be established to facilitate more secure and more effective administration. The investment aims not only to maintain the status quo, but to create a better, more modern infrastructure environment which is more comfortable and more secure for the clients.

The project consists of the following two parallel subprojects:

Technical subproject

This subproject covers the supply of security equipment for court buildings.

In the subproject 104 new metal detection gates and 45 new package screening X-ray devices were purchased.

As a result of the public procurement procedure, a remainder amount of approximately gross HUF 150 million was accumulated in the subproject. Based on this remaining fund, 4 pieces of new metal detection gates and 7 pieces of new package screening X-ray devices and 150 pieces of hand-held metal detection equipment and TEMPEST workstations were set.

In the end of 2016 the ’Purchase of 16 pieces of package screening X-ray devices and 8 pieces per site (altogether 128 pieces) of pull-out cordon pillars’ public procurement closed successfully. The performance of the contract is going to be in the second quarter of 2017.

 

IT subproject

IT subproject provides direct data access between the court administrative system (BIIR) and the Personal Data and Address Registration and Central Misdemeanor Records to strengthen the data-protection of judiciary customers and to put in practice the principle of interoperability in the process of the data-handling and data-recording of the courts.

As a result of the subproject, altogether 901 pieces of new work stations for the court rooms and 284 pieces of new office work stations are now available for the purpose to increase the efficiency of work performed at the courts. The operation of these devices is supported by 165 pieces of network equipment.

Furthermore, an additional 2-2 pieces of check point hardware and licences, 4 pieces of blade servers and 1 piece of storage were purchased, together with 250 pieces of Microsoft and 350 pieces of Verde licences, which will increase the security of the network and will support remote work of the judges.

 

Short name of the Project

Security improvement project

Title of the Project

Equipping court buildings with facilities increasing security and IT applications                         

Projekt ID

SH 9/2/2.

Period of the Project
01.08.2012 – 31.05.2017

Priority area:
9. „Security, stability, reforms”

Total budget

CHF 4.972.794

Swiss contribution

4.226.875 CHF

Executing agency

National Office for the Judiciary

H-1055 Budapest, Szalay st. 16.

Intermediate Body

Széchenyi Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company

H - 1016 Budapest, Gellérthegy st. 30-32.